Grupy parafialne »

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialną Radę Duszpasterską w naszej Parafii tworzą duszpasterze (ks. Proboszcz i ks. Wikariusz) oraz przedstawiciele grup duszpasterskich działających na ternie Parafii: nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., katechetów, Caritas, chóru Soli Deo, grupy modlitewnej, Grupy Obrońców Życia, Wspólnoty Żywego Różańca i Komitetu Budowy Kościoła.

Poprzez zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej oraz przynależność do określonej grupy duszpasterskiej członkowie Rady stają się apostołami Bożej miłości podejmując jednocześnie trud ewangelizowania w swoim środowisku – rodzinnym bądź zawodowym.

Zgodnie ze Statutem zadaniem Rady jest:

  • ożywianie życia liturgicznego Parafii,
  • koordynowanie działalności apostolskiej, 
  • doradztwo w sprawach duszpasterskich,
  • włączanie w apostolską misję Kościoła możliwie szerokiego grona świeckich poprzez stwarzanie możliwości do aktywnego udziału w życiu Parafii, przede wszystkim w wymiarze duchowym.

 

Tutaj realizowana jest współodpowiedzialność świeckich za życie i misję Parafii nie tylko poprzez zaangażowanie członków Rady w życie poszczególnych grup ale również przez podejmowanie działąń, których celem jest pogłębianie i ożywianie życia duchowego Parafii oraz formowanie życia wspólnoty. Przykładami takich, podjętych wspólnie, inicjatyw mogą być wspólne wyjazdy, pielgrzymki, adoracje i powstawanie - jako odpowiedź na potrzeby wiernych - nowych grup, pochylających się np. nad zagadnieniami wiary czy papieskimi encyklikami.

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań