Ogłoszenia parafialne

ŻYWY RÓŻANIEC – INTENCJE NA STYCZEŃ 2022

    PAPIESKA. 

    O wychowanie do braterstwa. Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji
     i prześladowania na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych
     praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

    PARAFIALNA:

     Prośmy dla wszystkich rodzin o pragnienie spotkania z Maryją w Parafialnej Ikonie Nawiedzenia

      i módlmy się o błogosławione owoce obecności Maryi w naszych domach.

 

 Ogłoszenia parafialne 16. I 2022
więcej »
Ogłoszenia parafialne 9. I 2022
więcej »
Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań