Małżeństwo i rodzina »

Kryteria dojrzałej miłości


 

      MIŁOŚĆ

 

 1. Dojrzewa powoli.
 2. Jest trwała.
 3. Zmierza do panowania nad uczuciami i niepokojem ciała.
 4. Rodzi wewnętrzny pokój.
 5. Prowadzi do harmonii.
 6. Dąży do budowania więzi duchowej.
 7. Uszczęśliwia.
 8. Daje poczucie bezpieczeństwa
 9. Nastawiona jest na dobro drugiego człowieka.
 10. Nie zazdrości.
 11. Nie jest hałaśliwa.
 12. Jest cierpliwa i skromna.
 13. Jednoczy.
 14. Obdarowuje.
 15. Szanuje wolność drugiej osoby, jej osobowość i ciało.
 

Dojrzała miłość to nie tylko uczucie, ale też  pełna szacunku troska, odpowiedzialność i dbanie o drugą  osobę aż do całkowitego daru z siebie. 

 

 

 

 

***
 
 
 
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,

nie unosi się  pychą, 

nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego,

nie unosi się  gniewem,

nie pamięta złego,

nie cieszy się  z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje…
                                                         

                               1 Kor 13, 4-7 
 
 

 
 

 Opracowała Maria Krasnosielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań