Małżeństwo i rodzina »

Narzeczeństwo


 

W znajomości mającej przerodzić się w stały i trwały związek dwojga osób bardzo ważny jest okres narzeczeństwa. Służy on lepszemu, pełniejszemu poznaniu „partnera życiowego” oraz ustaleniu i wyjaśnieniu ewentualnych rozbieżności.

 

Z narzeczeństwem związane są zaręczyny – czyli moment deklaracji wobec siebie i najbliższych zamiaru zawarcia związku małżeńskiego. Nie jest to jednoznaczne z deklaracją ślubu, ale stanowi poważny krok w tym kierunku. Najczęściej z okazji zaręczyn organizuje się niewielkie przyjęcie, w którym uczestniczą obydwie rodziny, mężczyzna zaś prosi ojca dziewczyny o jej rękę a wybranka obdarowana zostaje pierścionkiem zaręczynowym, który odtąd nosi na serdecznym palcu lewej ręki.

 

Od tego momentu zaczyna się narzeczeństwo – czyli czas ostatecznej decyzji i przygotowań do zawarcia związku małżeńskiego oraz założenia rodziny. Zmianie ulegają relacje między narzeczonymi a tematyka rozmów staje się bardziej konkretna i dotyczy realiów małżeńskiego życia.

 

Omówione powinny zostać wszystkie istotne kwestie dotyczące wspólnego życia, mianowicie:

  • rodzicielstwo, np. ilość dzieci, czas ich poczęcia, naturalna regulacja poczęć, ew. adopcja,
  • organizacja życia rodzinnego, realizacja swoich zainteresowań, spędzanie wolnego czasu,
  • zaplecze materialne, socjalne, stała praca zarobkowa, nauka, budowa domu itp.
 

Wskazane jest także poinformowanie drugiej osoby o podjętych wcześniej zobowiązaniach oraz ujawnienie stanu zdrowia, urazów psychicznych i tego, co może mieć wpływ na przyszłe potomstwo. W sytuacji narzeczeństwa obowiązuje szczerość – wszelkie wątpliwości powinny być rozwiązane i wyjaśnione przed ślubem.

 

Zmiana relacji między narzeczonymi stawia pytanie o dopuszczalną formę relacji uczuciowej między nimi. Pojawia się pytanie: Co wolno narzeczonym?

 
Największym i najpełniejszym klimatem miłości w okresie narzeczeństwa jest czułość.

 

Jest ona przeciwieństwem pożądania i wyraża troskę o drugiego człowieka. Jest jednocześnie dawaniem i doznaniem, wyraża podziw dla drugiego człowieka i uznanie wartości, jakimi się kieruje. Jest radosna, spokojna i opiekuńcza.

Czułość można wyrazić:
  • spojrzeniem, które sprawia, że druga osoba czuje się kochana, doceniona, ważna, bezpieczna, radosna,
  • słowami, których forma, ton głosu i treść mają swoisty wdzięk i budują niepowtarzalną atmosferę bliskości i zaufania,
  • gestem, jest to jednak najtrudniejszy do nauczenia się sposób wyrażania czułości, ponieważ gesty często pobudzają erotycznie mężczyzn - stąd potrzeba czujności i właściwego reagowania.

Okres narzeczeństwa to także czas na przygotowanie się do uroczystości zawarcia związku małżeńskiego od strony formalnej (urzędowej), formacyjnej (sakramentalnej), materialnej i organizacyjnej.

 
 
 

Przede wszystkim jest to okres,

 w którym dokonuje się świadomej i ostatecznej decyzji.

 
 

 
 
 
 
za: dr Tadeusz Jakubowski   

(Instytut Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)   

 

  

 

Opracowała Maria Krasnosielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań