Małżeństwo i rodzina »

Skutki fizyczne sztucznych poronień


 

W poprzednim artykule przedstawione zostały psychiczne i psychologiczne komplikacje (zespół PAD i PAS) pojawiające się po dokonaniu aborcji. Cierpią na nie kobiety, ale dotykają one również mężczyzn, którzy przyczynili się do aborcji.

 

Przytoczone poniżej powikłania zdrowotne - bezpośrednie i pośrednie - po dokonaniu sztucznego poronienia, opracowane zostały przez dr. hab. n. med. Zbigniewa Szymańskiego, profesora nadzwyczajnego w UKSW. Dotyczą one kobiet.

 

Powikłania bezpośrednie:
 • uszkodzenie szyjki macicy (mięśni gładkich i włókien sprężystych szyjki oraz nabłonka w sąsiedztwie ujścia kanału szyjki macicy),
 • skąpoobjawowe zapalenie jajowodów, z wytworzeniem zrostów,
 • uszkodzenie ściany macicy (rozwarstwienie lub przebicie jej ściany, czasem z uszkodzeniem sąsiednich narządów, np. jelit),
 • powikłania związane ze znieczuleniem,
 • pozostawienie resztek po poronieniu lub zbyt silne wyłyżeczkowanie jamy macicy,
 • krwotok maciczny,
 • ostre i przewlekłe zapalenie narządu rodnego: endometrium (błony śluzowej macicy), przydatków (jajowodów i jajników), przymacicz,
 • zakażenie ogólnoustrojowe (posocznica i wstrząs toksyczny),
 • zakrzepowe zapalenie żył miednicy małej i kończyn dolnych, z ryzykiem zatoru tętnicy płucnej,
 • zespól ogólnoustrojowych zaburzeń krzepnięcia krwi (zwłaszcza po dokonaniu poronienia przez zastąpienie płynu owodniowego solą),
 • zator wodami płodowymi (w przypadku dokonywania poronienia po 12 tygodniu ciąży),
 • niebezpieczna dla życia „przejściowa” niewydolność kory nadnerczy (w przypadku wywołania poronienia tabletkami RU-486).
 
Najczęstsze skutki odległe:
 • ciąża pozamaciczna (7 razy częściej) z powodu częściowego zrośnięcia jajowodu,
 • niepłodność wtórna (u co 7-tej kobiety po sztucznym poronieniu pierwszej ciąży, a u co 10-tej po sztucznym poronieniu jednej z następnych ciąż), m.in. z powodu zarośnięcia jajników,
 • zrosty śródmaciczne i bliznowacenie endometrium,
 • niewydolność szyjki macicy,
 • poronienia nawykowe,
 • porody przedwczesne i wcześniactwo dzieci (ok. 3-krotnie częstsze),
 • zwiększenie częstotliwości krwawień macicznych w ciąży: w I trymestrze 5-krotne, a w II i III 7-krotne,
 • zagnieżdżanie się zarodka w dolnym odcinku macicy, z niskim usadowieniem się łożyska lub łożyskiem przodującym, zagrażającym niebezpiecznym krwotokiem, wymagającym szybkiego przetoczenia krwi i wykonania cięcia cesarskiego, niezależnie od dojrzałości dziecka,
 • łożysko wrośnięte, które po urodzeniu dziecka powoduje niebezpieczny dla życia kobiety krwotok, wymaga on zabiegu – ręcznego wydobycia łożyska, a niekiedy – usunięcia macicy i przetoczenia krwi,
 • konflikt serologiczny (w zakresie czynnika Rh, grup krwi lub antygenów tkankowych HLA) z rozwojem choroby cytotoksycznej noworodków (niedokrwistość hemolityczna i żółtaczka, czasem obrzęk płodu i jego śmierć),
 • częstsze duże wady wrodzone i mała masa urodzeniowa dzieci,
 • czterokrotnie większa umieralność okołoporodowa dzieci tych kobiet (m.in. z powodu wcześniactwa, skutków choroby cytotoksycznej i niedotlenienia płodu),
 • zwiększona częstotliwość występowania nadżerki szyjki macicy, co zwiększa ryzyko rozwoju raka szyjki macicy,
 • zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi (ok. 2,5-krotnie),
 • zaburzenia hormonalne: zaburzenia miesiączkowania, skłonność do tycia lub chudnięcia, przemijająca niedoczynność tarczycy.
 
 
 
***
 
 

Życie zwycięży: ta nadzieja nie może nas zawieść.

Tak, życie zwycięży,

ponieważ po stronie życia stoi prawda, dobro, radość, prawdziwy postęp.

Po stronie życia stoi Bóg,

który miłuje życie i obficie nim obdarza.

 
Jan Paweł II, 2001 r.
 
 
***
 

Niech współczesne rodziny

wpatrują się w rodzinę z Nazaretu,

aby za przykładem Maryi i Józefa,

którzy z miłością opiekują się Wcielonym Słowem,

czerpać potrzebne wskazania dla codziennych życiowych wyborów.

 
Jan Paweł II, 1998 r.
 
 
 
 
 

  

 

Opracowała Maria Krasnosielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań