Grupy parafialne »

Poznajemy dokumenty Kościoła

  • Fundament

11 października 2012 roku, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II,  Ojciec Święty Benedykt XVI, dokonał w Rzymie otwarcia Roku Wiary.

W tym też dniu minęło  20 lat od ogłoszenia przez Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wieczorem, na otwarcie Roku Wiary, w każdej polskiej katedrze i w wielu parafiach odprawiona została uroczysta Msza św. Podczas liturgii procesyjnie wniesiony został egzemplarz Dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Księgi te złożone zostały w kościele, by przez cały okres Roku Wiary przypominać wiernym o znaczeniu tychże dokumentów [będących swego rodzaju busolą dla współczesnego chrześcijaństwa], a jednocześnie zachęcać do ich lektury.

W założeniu papieża Rok Wiary miał być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa i zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm miał stać się prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan, a Rok Wiary miał w każdym wierzącym rozbudzić aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii.

  • Inicjatywa

W odniesieniu do powyższego w Parafii zrodził się pomysł – Rok Wiary, choćby najpiękniej przeżyty, nie może się zakończyć bez podjęcia zadania postawionego przed wiernymi przez papieża – wspólnego zobowiązania do ponownego odkrycia i studiowania podstawowych treści wiary, przedstawionych i wytłumaczonych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. I tak rozpoczęły się, animowane przez Ks. Proboszcza, spotkania.

  • Studium

Na warsztat, jako pierwszy, trafił Katechizm Kościoła Katolickiego – prawdy znane, ale na nowo odkrywane.

Po przeczytaniu i omówieniu wszystkich rozdziałów KKK pochyliliśmy się nad dokumentami Soboru Watykańskiego II – i tu okazało się, że treści przekazane przez Ojców soborowych w minionym tysiącleciu  wciąż są  dla nas zadaniem.

Obecnie wczytujemy się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka, papieża Jana Pawła II – homilie wygłoszone przez niego podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny: treści wciąż aktualne odnoszące się do Dekalogu.

To pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania […], wypisane odwiecznie w sercach ludzkich…

To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra…

Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze…

Nosimy w sobie niewypowiedziany skarb życia Bożego […], ten skarb przechowujemy w naczyniach glinianych…

Proszę was, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę was, abyście nie pozwolili go zniszczyć. Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało…

Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności…

Od tych dziesięciu prostych słów [Dekalogu] zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.

Jan Paweł II, Koszalin 1991

  • Przebieg spotkania

*Liturgia Godzin – Nieszpory

*Rozważanie wskazanego wcześniej tekstu

[wytłumaczenie kontekstu, dzielenie się przemyśleniami, odniesienie się do własnych doświadczeń, refleksja dotycząca stojącego przede mną zadania]

*Apel Jasnogórski

*Błogosławieństwo

*Czas dla brata i siostry

 

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W DOMU PARAFIALNYM,

RAZ W MIESIĄCU,

ZAZWYCZAJ WE WTORKI,

WE WCZEŚNIEJ UZGODNIONYM TERMINIE,

GODZ. 20.00 – OK. 21-40.

ZAPRASZAMY!

eMKa

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań