Grupy parafialne »

Krąg Biblijny

Od października 2008r. w naszej parafii rozpoczął działalność krąg biblijny, którego moderatorem do sierpnia 2009r. był ks. Jakub Knychała, od października 2009r. ks. Michał Nowacki, od 2016 roku ks. Wojciech Bonk, a od 2018 roku ks. Michał Zamelek.

Na potrzebę tworzenia takich grup w każdej parafii zwrócił uwagę Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, wpisując tę inicjatywę w Archidiecezjalny Program Duszpasterski jako element Dzieła Biblijnego (link do Dzieła Biblijnego Archidiecezji Poznańskiej: www.biblista.pl/diecezja-poznanska).

Inicjatywa zaś wynikła z zachęty Ojca Świętego Jana Pawła II, by chrześcijanie rozważali Pismo Święte we wspólnocie.

 

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W MIESIĄCU,

W DOMU PARAFIALNYM,

TERMIN PODANY JEST KAŻDORAZOWO W OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH,

GODZ. 20.00 – OK. 21-30.

ZAPRASZAMY!

 

 

Krąg Biblijny - 2019:

Nieznajomość Słowa Bożego, jest nieznajomością Chrystusa.

św. Hieronim

Weźmy do ręki tę Księgę! Przyjmijmy ją od Pana, który stale nam ją przekazuje za pośrednictwem swojego Kościoła (por. Ap 10,8). Połykajmy ją (por. Ap 10,9), aby stała się życiem naszego życia. Zasmakujmy w niej aż do końca; nie będzie nam szczędzić trudu, ale da nam radość, bo jest słodka jak miód (por. Ap 10,9-10). Będziemy pełni nadziei i zdolni przekazywać ją każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie, których spotkamy na naszej drodze…

Jan Paweł II

Zarys „drogi formacji biblijnej”:

- weźmy Biblię do ręki (lectio – czytaj!)

- przyjmijmy ją od Pana (meditatio – rozważ!)

- połykajmy ją, zasmakujmy w niej (oratio/contemplatio – módl się!)

- a będziemy zdolni przekazywać ją innym (actio – żyj Słowem!)

 

Przebieg spotkania:

- głośne odczytanie Ewangelii z najbliższej niedzieli

- przedstawienie przez Ks. Wikariusza komentarza biblijnego

- cicha lektura tekstu

- dzielenie się [co mnie w danym tekście uderzyło, zastanowiło, czego nie rozumiem, co Bóg chce przez swoje Słowo do mnie powiedzieć?]

- wspólna modlitwa

- błogosławieństwo

- czas na uśmiech:)

opracowała: eMKa


 

 

Krąg Biblijny - 2008:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

 

link do Dzieła Biblijnego Archidiecezji Poznańskiej: www.biblista.pl/diecezja-poznanska

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań