Grupy parafialne »

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej


posługujący przy Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 

Panie nie jestem godzien ,     

 

 

                          

abyś przyszedł do mnie,

 

 

                                       

ale powiedz tylko słowo…

Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej ustanowiona została po Soborze Watykańskim II, w oparciu o motu proprio papieża Pawła VI Ministeria quedam z 1972 roku i instrukcję watykańską Immensae Caritatis z 1973 roku. Przywracała ona wczesnochrześcijańską funkcję wiernych upoważnionych przez Apostołów do roznoszenia Komunii Świętej osobom starszym i chorym.

W Polsce posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej ustanowiono decyzją Episkopatu Polski z dnia 02 maja 1990 roku, a w Archidiecezji Poznańskiej dekretem Arcybiskupa Poznańskiego z dnia 01 kwietnia 1999 roku.

Wprowadzanie posługi N. Sz. K. Św. przez poszczególnych biskupów odbywało się bardzo ostrożnie, po wnikliwej ocenie, z dużą rezerwą i dopiero ostatnie lata przyspieszyły decyzję o ustanowieniu posługi tak, że obecnie wg statystyki 34 diecezje mają nadzwyczajnych szafarzy.

 

W naszej Archidiecezji posługuje obecnie 1400 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. W naszej parafii rozpoczęliśmy służbę  od roku 2004. Od czerwca 2016 wspólnota szafarzy w Suchym Lesie liczy 9 szafarzy.

Do tej zaszczytnej służby powołani zostaliśmy po studium przygotowawczym uroczystą promocją Pasterza Kościoła Poznańskiego w poznańskiej katedrze. Posługa nasza skoncentrowana jest na zanoszeniu Komunii Świętej oraz słów pociechy chorym w Parafii, pomagamy także (wg potrzeb) przy rozdzielaniu Komunii Świętej w czasie Najświętszej Eucharystii.

Do naszej posługi przygotowujemy się poprzez: formację permanentną na kwartalnych spotkaniach rejonowych (30 min. adoracji Najświętszego Sakramentu, wykład formacyjny, rozmowy, świadectwa), coroczne odnawianie posługi przed biskupem w czasie uroczystej Eucharystii poprzedzonej jednodniowym skupieniem, trzydniowe rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy w Zaborówcu i ogólnopolskie pielgrzymki do Pani Jasnogórskiej.

Czas formacji poświęcamy na umocnienie się w naszym posługiwaniu oraz na modlitwę w intencji Wspólnoty parafialnej, szczególnie osób chorych i samotnych.

 

              Polecając w naszej modlitwie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wszystkich chorych i samotnych, zapewniamy o gotowości służenia wszystkim potrzebującym naszej posługi.

                               
 
 
 S Z C Z Ę Ś Ć    B O Ż E !
Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań