Grupy parafialne »

Apostolat Margaretka


 
Apostolat Margaretka
 

Apostolat „Margaretka” to modlitwa w intencji kapłanów przywieziona z Medziugorja (dokąd przybyła z Kanady). Nazwę nosi od kwiatu margaretki. W centrum symbolicznego kwiatka wpisane jest imię i nazwisko księdza, a wokół niego, na siedmiu płatkach, nazwiska osób, które przed Najświętszym Sakramentem złożyły przyrzeczenie wieczystej modlitwy w jego intencji. W naszej Parafii w intencji wybranego kapłana modli się 7 osób.

Do modlitwy za kapłanów wzywa także Matka Boża – pragnie Ona, żeby chrześcijanie umieścili kapłanów w centrum swojej modlitwy i swoich serc.

Ojciec Jozo Zovko prosi: „Każdego dnia módlcie się za nas (…) Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie Kościoła”.

 
 
Modlitwa
 

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich; Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ............................ , uczyń Go Swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę.

Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła, prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu.

Święty (imię patrona), którego imię nosi ks. ................................ , Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały.

Maryjo, strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.
 
 

Koronka Medziugorska: Wierzę w Boga Ojca, 7 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 
 
 
 
 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań