Synod Ku Kościołowi Synodalnemu 2021 - 2023 »

Spotkanie synodalne 22.01.2022

Przebieg spotkania:

I część. Omówienie zasadniczych zagadnień synodu (kontekst)

 1. Modlitwa - wezwanie Ducha św.  - s. Agnieszka 
 2. Co to jest synod, historia 
 3. Cel synodu, zadania
 4. Jakich pokus należy unikać?
 5. Jakie tematy należy rozważyć podczas synodu?
 6. Podzielenie się uwagami (marzeniami, oczekiwaniami) dotyczącymi synodu.
 7. Warsztaty:

 8. Podział na 3 grupy 4-7 osób. Wskazanie koordynatorów i sekretarzy tych grup.
 9. Podjęcie przez każdą grupę jednego z pytań synodalnych - w 3 salach w Domu Parafialnym (wg metody rozpisanej w Pomocniku metodycznym)
 10. Podsumowanie, modlitwa - umówienie następnych spotkań.

SCENARIUSZ realizacji warsztatów - rozeznawanie podczas rozważanie pytania synodalnego (z pomocnika metodycznego --> patrz materiały) 

Podczas spotkania przeprowadzić trzy fazy rozeznawania, niezależnie od tego, czy rozeznawanie podejmowane jest w świetle wiary, czy odwołuje się jedynie do sumienia (scenariusze przygotowane przez Archidiecezjalny Zespół Synodalny zawierają te trzy elementy):

 1. przypomnienie sobie, jakie doświadczenia z lokalnego Kościoła (parafialnego, diecezjalnego, polskiego) przywołuje na myśl podjęty temat czy postawione pytanie?
 2. ponowne odczytanie tych doświadczeń w sposób bardziej pogłębiony: Jakie radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie wzbudziły przemyślenia?
 3. zebranie owoców, by się nimi podzielić: Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co Duch Święty nas prosi? Jakie są punkty, które należy potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć? Gdzie dostrzegamy zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego?

Dwa kluczowe pytania Rozmowy w grupach, niezależnie od wybranego tematu, powinny koncentrować się wokół dwóch zasadniczych pytań:

 1. Jak dzisiaj „idziemy razem” w naszej parafii, w polskim Kościele, w Polsce?
 2. Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, aby bardziej „iść razem”?

Po pierwsze, „idziemy razem” ze sobą jako Lud Boży. Następnie, „idziemy razem” jako Lud Boży z całą rodziną ludzką. Te dwie perspektywy wzajemnie się wzbogacają.

Krok I

 1. Moderator odczytuje wybrany temat i towarzyszące mu pytania (rozdać wydruk)
 2. prosi o 3–5 minut refleksji w ciszy nad tematem i szczególne skupienie nad wybranymi pytaniami
 3. zaprasza uczestników, aby odwoływali się w pamięci do słowa Bożego i nauki Kościoła
 4. zachęca do zanotowania głównych myśli, którymi chcieliby się podzielić z innymi. (rozdać wydruk tabeli Notatka_uczestnika.pdf

Prosi:

 1. O zwrócenie uwagi na rodzące się nadzieje i obawy oraz o wyrażenie zarówno swoich opinii, jak i doświadczeń życiowych

 2. zachęca do dzielenia się osobistą refleksją, zwracając uwagę na blaski i cienie oraz nadzieję na przyszłość: 3 minuty dla każdego uczestnika.

 3. aby nie komentować wypowiedzi innych: każdy ma prawo mówić, wszyscy się wsłuchują.

Krok II

 1. Moderator zachęca uczestników do zastanowienia się przez 3–5 minut: co mnie w wypowiedziach innych uczestników poruszyło, zaintrygowało, zainspirowało, zasmuciło, wzruszyło, zastanowiło
 2. prosi o zanotowanie głównych myśli
 3. podkreśla, że należy unikać oceny tego, co zostało usłyszane. Natomiast zwraca uwagę, że warto przyjrzeć się temu, jak wypowiedzi innych wpłynęły na nasz dotychczasowy sposób myślenia, co stało się inspiracją do przemyślenia własnej pozycji
 4. prosi o podzielenie się swoją refleksją: 3 minuty dla każdego uczestnika.

Krok III

 1. Moderator zachęca uczestników do zastanowienia się przez 3–5 minut, co chcieliby powiedzieć w ramach podsumowania. Sugeruje, że podsumowanie może być odpowiedzią na pytania:
  • Jaki widzę obraz tematu wiodącego?
  • Z jaką nadzieją wyjdę z tego spotkania?
  • Z jakim lękiem?
  • Do czego zaprasza nas Duch Święty?
  • Jakie otwarły się perspektywy nadziei, nowe drogi dla Kościoła?
  • Jakie należy podjąć działania?

PODSUMOWANIE:

Przedstawione przez sekretarza na zakończenie spotkania. Uczestnicy mogą się odnieść do tego, co zostało zapisane: z czym się utożsamiają, jakie chcą wprowadzić poprawki/ zmiany, na co chcieliby zwrócić szczególną uwagę.

MODLITWA I ZAPROSZENIE NA KOLEJNE SPOTKANIE - to już wspólnie po powrocie grup do Auli

Można zaproponować/wybrać kolejny temat i uzgodnić termin spotkania. Można powrócić do podjętego już tematu lub któregoś z pytań.

Materiały:

✸ kluczowe dla uczestników:  Pobierz Zeszyt uczestnika konsultacji synodalnych

✸ dla koordynatora/ moderatora: Pobierz Przewodnik konsultacji synodalnych

✸ szczegóły dot. prowadzenia spotkania Pobierz Pomocnik metodyczny

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań