Synod Ku Kościołowi Synodalnemu 2021 - 2023 »

Spotkanie presynodalne - 27.05.2022

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki zaprasza wszystkich koordynatorów, moderatorów grup, osoby zaangażowane w organizację Synodu w lokalnych środowiskach oraz wszystkich chętnych.

To będzie święto naszego Kościoła w Archidiecezji Poznańskiej, który gromadzi się razem, aby stopniowo odsłaniać nową jego twarz: słuchającą i rozeznającą we wspólnocie razem z Pasterzami.

Celem SPOTKANIA PRESYNODALNEGO jest również modlitwa oraz pierwsze publiczne zaprezentowanie wyników naszych prac oraz projektu syntezy diecezjalnej. Uczestnicy spotkania będą mogli pozostawić swoje uwagi. Odbędzie się także publiczna dyskusja nad projektem syntezy i sposobami jej wprowadzania w życie.

ks. Mirosław Tykfer opowiada o tym wydarzeniu:
youtube.com/watch

Prosimy o podanie tego zaproszenia dalej, wszystkim uczestnikom drogi synodalnej i wszystkim chętnym
facebook.com/Synod.Poznan

Plan spotkania (1900 do 2100):

  • powitanie i modlitwa 15 min
  • omówienie propozycji syntezy archidiecezjalnej powstałej na podstawie analizy syntez parafialnych, syntez innych grup synodalnych oraz ankiet indywidualnych. 20 min

Debata:

  • spotkania w grupach 10. osobowych. Próba znalezienia odpowiedzi na pytania: Czy synteza diecezjalna oddaje głos Ludu Bożego? Czy jakieś głosy nie zostały pominięte? 20 min
    Zapis wniosków na kartkach.
  • Analiza głosów zebranych od grup i podsumowanie (omówienie) tych głosów,
  • ks. Arcybiskup odniesie się do zaprezentowanych głosów z grup,
  • do wystąpienia ks. Arcybiskupa będzie można odnieść się wrzucając kartki z pytaniami do koszyczków,
  • powtarzające się pytania i wnioski zostaną odczytane ks. Arcybiskupowi.

Wszystkie głosy są ważne dla przyszłości naszej diecezji i będą miały wpływ na ostateczny kształt syntezy naszej Archidiecezji przesłanej do Watykanu.

Jednocześnie syntezy z przyszłych spotkań w parafiach będą miały znaczenie dla dalszego kształtu funkcjonowania naszej Archidiecezji.

Papieżowi zależy, by synod w parafiach był kontynuowany, aż do zakończenia obrad w Watykanie.

W synodzie naszej Archidiecezji wzięło udział 276 z 414 parafii. Syntezy do zespołu archidiecezjalnego przekazało 200 parafii.

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań