Program Duszpasterski 2019-2022 » Program Duszpasterski 2017-2019 »

Nowy Program Duszpasterski 2017 - 2019

PROGRAM DUSZPASTERSKI – DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ

 

Program jest kontynuacją obecnego, zachęca do refleksji nad sakramentem bierzmowania, jego owocami i zadaniami, zwłaszcza ewangelizacyjnymi, wynikającymi z przyjęcia Ducha Świętego.

„Duch Święty sprawił, że Kościół stał się misją. A świadomość, że jesteśmy bierzmowani, powinna mieć przełożenie na życie społeczne. Dary i owoce Ducha Świętego powinny być w nas nawet w trudnych kontekstach codziennego życia, a dzięki łasce Ducha Świętego powinniśmy zmieniać rzeczywistość społeczną".

Abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP

Zadania:

 • rok 1: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego
 • rok 2: Misja w mocy Bożego Ducha

Cele:

 • ewangelizacyjny
 • inicjacyjny
 • formacyjny
 • społeczny

 

Rok 2017/18

 • Tematyka: Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego
 • Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4)
 • Symbol: Olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk

 

Rok 2018/19

 • Tematyka: Misja w mocy Bożego Ducha
 • Hasło: „W mocy Bożego Ducha”
 • Symbol: Języki ognia

 

więcej:

episkopat.pl/2017-2019-duch-ktory-umacnia-milosc

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań