Biuro Parafialne »

Pogrzeb

Aby ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie ze Mszą św. pogrzebową) o śmierci należy powiadomić duszpasterza parafii, do której należał zmarły (zgon zostaje odnotowany w parafialnej księdze zgonów).

 

Zgłaszając  zgon w kancelarii parafialnej należy przedstawić:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).

 

Termin pogrzebu ustala się w Biurze Parafialnym (na cmentarzach komunalnych – miejsce i termin ustala zarząd cmentarza).

 

Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa, w której (jeśli to możliwe) uczestniczy w sposób pełny (tzn. przyjmując Komunię św.) cała rodzina.

 

Istnieje możliwość zamówienia mszy świętych w intencji zmarłego – w Biurze Parafialnym lub bezpośrednio po Mszy św. pogrzebowej w zakrystii.

 
 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań