Biuro Parafialne »

Chrzest


1. Chrzest dziecka powinien nastąpić wkrótce po jego urodzeniu, w kościele parafialnym, podczas Mszy św.

 

2. Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, należy je ochrzcić bezpośrednio po urodzeniu. Może tego dokonać każdy człowiek (jeśli ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół) przez polanie główki dziecka wodą i wypowiedzenie słów: „… ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

W przypadku powrotu dziecka do zdrowia rodzice przynoszą dziecko do kościoła, by w osobnym obrzędzie przedstawić je Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

 

3. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu na dwa tygodnie (lub najpóźniej tydzień) przed ustalonym dniem tego sakramentu.

Przynoszą:

     - wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

     - świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią)  - -- dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii, że mogą nimi zostać (jeżeli mieszkają w innej parafii niż ta, w której ma odbyć się chrzest).

 

4. Chrzestny reprezentuje Kościół i w razie potrzeby ma wspierać rodziców w religijnym wychowaniu dziecka. Stąd winna to być osoba, która:

     - posiada wystarczającą dojrzałość,

     - ukończyła 16 lat,

     - jest ochrzczona, przyjęła sakramenty Eucharystii i bierzmowania,

     - należy do Kościoła katolickiego i prowadzi życie zgodne z wiarą

(wyklucza się osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim i młodzież nie uczęszczającą na katechizację).

Opinię wystawiają proboszczowie parafii, do których należą rodzice chrzestni.

Ojciec chrzestny nabywa dla dziecka świecę chrzcielną, zaś matka symboliczną białą szatę.

 

5. Rodzice naturalni i rodzice chrzestni powinni przygotować się do chrztu dziecka poprzez udział w katechezach przygotowawczych, przystąpienie do sakramentu pojednania i Komunii św.

 

6. Podczas chrztu główną rolę spełniają rodzice dziecka: publicznie proszą o jego chrzest, kreślą znak krzyża na jego czole, wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo.

 

7. Przyjęcie urządzane dla najbliższych z okazji chrztu dziecka powinno być bez alkoholu.

 

8. Rodzice są zobowiązani do umożliwienia dziecku poznania Boga, nauczenia dziecka modlitwy, posyłania go na katechezę oraz przygotowanie go do przyjęcia sakramentu Eucharystii i bierzmowania.

 

 

Sakrament chrztu w naszej Parafii udzielany jest w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 oraz w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 11.30.

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań