Relacje, teksty »

ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2019

ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2019.

 

Suchy Las - 31. XII 2019r.

 

 

 

Siostry i Bracia!

 

            Swego czasu we Włoskiej telewizji jeden ze znanych aktorów mówił o Dekalogu.

 

Przekonywał, jak piękne są Przykazania, że wszystkie mówią o godności człowieka, o nadziei i miłości. Że są bardzo ważne, bo wskazują co robić, kogo kochać – wskazują człowiekowi drogę do szczęścia.

 

Brzmiało to bardzo wymownie, kiedy człowiek świecki ze świata artystycznego mówił, że czas ucieka, że podstawowym problemem ludzkości od dwóch tysięcy lat pozostaje wzajemna miłość.

 

            Jakbyśmy słyszeli Chrystusa, czy Św. Jana od Krzyża, czy księdza Twardowskiego – kiedy ten człowiek mówił: Spieszmy się kochać, ponieważ u kresu życia osądzeni zostaniemy z miłości.

 

 

Kończy się stary rok 2019. Przeżywamy godziny, które szczególnie wyraziście nam przypominają o bezpowrotnym przemijaniu czasu.

 

Dlatego może warto pomyśleć dzisiaj o tym, kim byłem – kim byliśmy w tym mijającym 2019 roku?

 

Czy pamiętaliśmy o Dziesięciu Przykazaniach, o Przykazaniu Miłości?

 

Niech w dzisiejszy wieczór wybrzmi nasza wdzięczność nade wszystko wobec Boga, ale także wobec wszystkich, którzy nam wyświadczyli miłość, wdzięczność także za wszystkie wykorzystane okazje, by miłością obdarować innych, ale również przeproszenie za wszystkie zaniedbane okazje do czynienia dobra czy , za zło, które może świadomie wyrządziliśmy innym.

 

Wyśpiewajmy dzisiaj radosne <Te Deum> za wszystko, co w wymiarze osobistym czy parafialnym zawdzięczamy Panu Bogu i innym ludziom.

 

Dlatego we wspólnej refleksji popatrzmy przez chwilę - co przyniósł ten rok w życiu w naszej Parafii.

 

Z przykrych doświadczeń pozostaje nam w pamięci włamanie do naszego kościoła pijanej osoby, która przyjechała z Anglii do swojej rodziny. Dokonała ona znieważenia w prezbiterium oraz strat materialnych w wysokości ok. 1500,- zł. Sprawę ma w swoich rękach Policja.

 

Osoba ta po trzech dniach przyszła przeprosić za swoje zachowanie. Swoje zachowanie tłumaczyła nasłuchaniem się medialnej nagonki na Kościół i stanem pod wpływem alkoholu.

 

Od strony duchowej – zanieśliśmy do Boga modlitwę przebłagania, natomiast – od strony materialnej - na dzisiaj nie otrzymaliśmy rekompensaty finansowej.

 

 

Generalnie jednak – miniony rok przyniósł wiele spraw pozytywnych.

 

Nie sposób przywołać wszystkie – w szczegółach – wydarzenia duszpasterskie. Wspomnę niektóre.

 

            Z pozytywnych, radosnych wydarzeń to nade wszystko Pielgrzymka do Par. Nawiedzenia NMP w Poznaniu, by powitać Matkę Bożą w Znaku Jasnogórskiej Ikony na rozpoczęcie Peregrynacji w naszej Archidiecezji.

 

Baner wewnątrz kościoła oraz ten zewnętrzny – od kilku dni - na kaplicy - przygotowuje nas duchowo na przyjęcie Matki Bożej w naszej Parafii 13 czerwca 2020r. 

 

            Duchową radością są katechiści, którzy po ukończeniu formacji aktywnie włączają się w duszpasterstwo w naszej Parafii – na obecnym etapie – w przygotowanie rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.

 

            Chociaż nie spieszymy się ze sformalizowaniem tej wspólnoty – to kolejną radością jest działanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej według modelu diakonijnego.

 

Wszystkie osoby zaangażowane – jako duszpasterze – obejmujemy naszą wdzięcznością.

 

            Swoje uznanie pragniemy również wypowiedzieć wobec Diakonii Rodzin, która m.in. daje okazję do formacji i odpoczynku poprzez seanse filmowe w Domu Parafialnym czy organizowanie integracyjnych spotkań przy kawie i herbacie w pierwsze niedziele miesiąca.

 

            Wspaniała jest posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. – nie tylko podczas Mszy Św., ale również przez zanoszenie Pana Jezusa do chorych w ich domach.

 

            Nie sposób nie podkreślić radości z tego, że Ks. Michałowi udało się wskrzesić młodzież naszej Parafii.

 

            Wszystkie osoby zaangażowane w jakiejkolwiek grupie duszpasterskiej i osoby wiodące w tych Wspólnotach obejmujemy ogromną wdzięcznością.

 

Duchową radością jest czwartkowa Adoracja Najśw. Sakramentu.

 

Zachęcamy do rozwijania tej drogi pogłębiania naszej relacji z Chrystusem, jak i podjęcia prośby Księży Biskupów, aby nadać tej Adoracji charakter modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Troska o powołania musi nabrać w nas nowej mocy.

 

Dla naszej Parafii – tak ubogiej w powołana - ta intencja jest szczególnie aktualna.

 

Cieszymy się bowiem Bratem Karolem, który jest u Braci Albertynów czy Zosią, która odbywa formację u Sióstr Nazaretanek, ale potrzeby w tym względzie są przeogromne i trzeba się modlić o dalsze powołania.

 

Z wydarzeń duszpasterskich – aby Bogu podziękować – przypomnę Rekolekcje Parafialne, które przeprowadził O. Jan Wróblewski – Rektor z Chludowa, Rekolekcje Szkolne, które przeprowadził Ks. Michał (wikariusz) i Ks. Adam Pawłowski – przy ogromnym wkładzie Katechetów, którym za to i wszystkie inne dzieła wyrażam gorącą wdzięczność.

 

Gdy chodzi o wydarzenia duszpasterskie w 2020r. – to centrum będzie Nawiedzenie Parafii przez Maryję w znaku Jasnogórskiej ikony, poprzedzone odbyciem Misji Świętych. 

W kontekście spraw Duszpasterskich bardzo dziękuję wszystkim – a zwłaszcza najbliższym współpracownikom: Ks. Wikariuszowi, Siostrom Misjonarkom i Panu Kościelnemu.

 

 

Jak wyglądał ten miniony rok 2019 w liczbach? (w nawiasie rok 2018)

 

- liczba ochrzczonych: 42 (58)

 

- dzieci I-Komunijne : 49 (124)

 

- Liczba bierzmowanych: 125 (34)

 

- Dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego: ponad 26 (20) osób.

 

- Liczba zawartych małżeństw: 3 (3) w k-le w S. Lesie oraz 8 (1) w innych kościołach na podstawie wydanej licencji

 

- Liczba zmarłych Parafian: 40 (43)

 

- Liczba przyjętych Komunii Św. – 55.000 (57.000)

 

 

Od strony finansowej - i spraw ekonomicznych:

 

Dużą radością było otrzymanie – po wielu dodatkowych inwestycjach - decyzji Nadzoru Budowlanego na formalne użytkowanie naszego kościoła.

 

Nadal problem pozostaje z domem parafialnym.

 

Natomiast decyzja dotycząca kościoła pozwoliła nam wreszcie podjąć planowaną już wcześniej wymianę pokrycia dachowego, które zwłaszcza od strony północnej na kościele przedstawia się bardzo nieciekawie (jest to gont papowy).

 

Rozpoczęliśmy prace od kopuły nad kaplicą, czego efekty możemy już oglądać.

 

Do zakończenia pokrycia kopuły pozostało już niewiele prac.

 

Jak wspominałem przed rokiem, na ten etap mieliśmy zabezpieczone środki finansowe.

 

Zapłaciliśmy już 55.000,- zł. Po zakończeniu nastąpi ostateczne rozliczenie, które nie powinno przekroczyć 90.000,- zł.

 

Te środki Parafia posiada.

 

Jaki jest stan finansowy Parafii na dzisiaj?

 

W rok 2019 weszliśmy mając przygotowane na czekające nas inwestycje 124.220,- zł.

 

Za wykonane już prace na kopule i inne inwestycje (np. wykonanie drzwi p.poż w związku z odbiorem kościoła i drzwi do zakrystio = ok. 19.000,- zł) - zapłaciliśmy ponad 81.000,- zł.

 

Mając na uwadze środki finansowe w punkcie wejścia w rok 2019, zapłacone już wydatki, obecnie na dokończenie zapłaty za kopułę i planowane dalsze inwestycje Parafia posiada 132.000,- zł.

 

Jakie mamy zamiary gospodarcze?

 

W przyszłym roku pragniemy kontynuować rozpoczęte prace. Czy to będzie plan czyli pokrycie blachą miedzianą wież kościoła czy plan czyli dużej kopuły nad głównym kościołem – będzie zależeć od – oczywiście – możliwości finansowych.

 

Według wstępnej kalkulacji praca na wieżach – będzie to koszt ok. 49.000,- zł, natomiast prace na kopule głównej to ok. 288.000,- zł.  Po zakończeniu prac na kopule – pozostanie nam – tak patrząc ogólnie - ok. 100.000,- zł.

 

Bożej Opatrzności oraz ofiarności Parafian powierzam ostateczną decyzję.

 

Za wszelką ofiarność składam gorące podziękowanie.

 

 

  [SPRAWOZDANIE CARITAS]

 

            Zakończenie Roku jest okazją, kiedy pragnęło by się bardzo wiele osób i wspólnot zaangażowanych w życie Parafii wymienić z imienia i nazwiska.

 

Jest to zawsze bardzo trudne – lista była by bardzo długa.

 

Niektóre osoby (będą to być może osoby powtarzające się - ale to tylko podkreśli ich zaangażowanie) pragnął bym przywołać i wyrazić wdzięczność za bezinteresowne zaangażowanie na rzecz Parafii.

 

Kilka osób przywołałem w podziękowaniach podczas Pasterki – wszystkie je zachowuję we wdzięcznej pamięci.

 

Spośród nich chciałbym jeszcze raz podziękować Ks. Michałowi, Siostrom Misjonarkom oraz Panu Józefowi Kubiakowi.

 

Wielka jest liczba osób, które troszczą się o kościół, o internetową informację, wielu czynnie, wielu przez cichą modlitwę współtworzy nasze życie Parafialne.

 

W duchu modlitewnej wdzięczności zawierzam wszystkich Sercu Jezusowemu.

 

Dziękuję Parafialnemu Zespołowi CARITAS i jeszcze raz - wszystkim osobom wiodącym w poszczególnych Grupach Duszpasterskich i wszystkim ich uczestnikom.

 

Ogromna wdzięczność należy się również osobom, które wspierają nas w Biurze Parafialnym i na probostwie.

 

Wszystkie bez wyjątku osoby, które mają jakąkolwiek cząstkę (duchową czy materialną) w ożywianiu naszego życia Parafialnego niech Bóg obficie błogosławi.

 

Amen.

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań