Małżeństwo i rodzina »

Antykoncepcja i jej skutki


 

Brak zachowania czystości przedmałżeńskiej i rozpoczęcie życia seksualnego przed ślubem w bardzo wielu przypadkach prowadzi do stosowania środków antykoncepcyjnych.

Antykoncepcja jest nierozerwalnie związana z katastrofalną sytuacją w dziedzinie duchowo-moralnej we współczesnym świecie, prowadzi do nieskrępowanych kontaktów seksualnych oraz oderwania współżycia seksualnego od prokreacji. Często jest ściśle powiązana z aborcją.

Antykoncepcja skierowana jest przeciwko poczęciu lub przeciwko poczętemu już dziecku. Za cel stawia sobie tzw. „zabezpieczenie się” przed nowym życiem, które (traktowane jako „uboczny produkt” przeżyć seksualnych) odrzuca i zabija w taki czy inny sposób.

Ponieważ żaden środek antykoncepcyjny nie daje 100% gwarancji miejsce antykoncepcji zajmuje aborcja a zabijanie poczętych już dzieci staje się dla niektórych metodą „regulacji urodzeń”.

Na bazie haseł typu: „Mniejsze zło” lub „Zapobieganie jest lepsze od aborcji” wyrasta medycyna pozbawiona wartości i odarta z etyki a lekarz – zamiast bronić życia – staje się urzędnikiem świadczącym żądane usługi – od prenatalnej diagnozy po aborcję czy eutanazję.

 

Do metod antykoncepcji można zaliczyć:

1.      Doustne środki antykoncepcyjne (inhibitory owulacji)

2.      Wkładki domaciczne

3.      Męską lub kobiecą sterylizację

4.      Środki plemnikobójcze (spermicydy)

5.      Prezerwatywy

6.      Stosunek przerywany

 
*Doustne środki antykoncepcyjne:
-  powodują zahamowanie owulacji
-  hamują zagnieżdżanie zapłodnionego jaja

-  zagęszczają śluz szyjkowy, formując czop – przeszkodę dla ruchu wstępującego plemników

-   opóźniają transport embrionu,  powodując zahamowanie rozwoju potencjalnie zdolnego
    do życia embrionu.
 

Skutki uboczne stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych (tzw. pigułki):

Zmiany sercowo-naczyniowe i mózgowo-naczyniowe

Badania wykazały, że wskaźnik przypadków śmiertelnych wśród użytkowników doustnych środków antykoncepcyjnych z powodu skutków ubocznych (szczególnie zawałów mięśnia sercowego i krwotoków mózgowych) występuje ok. 40% częściej od przeciętnej, ponadto takie same zmiany mogą towarzyszyć zarówno krótko jak i długoterminowej antykoncepcji hormonalnej a ryzyko zwiększa się z wiekiem.

Infekcje (niepłodność, zagrożenie dla przebiegu przyszłej ciąży i zdrowia dziecka)

U kobiet zażywających pigułkę częściej pojawiają się problemy z płodnością, infekcje chlamydiowe miednicy małej oraz zapalenie jajowodów, jako główna, pozapalna, przyczyna niepłodności. Skutkiem infekcji dróg rodnych kobiety są przedwczesne porody (z powodu zapalenia owodni) wraz ze wszystkimi negatywnymi dla rodzącego się dziecka skutkami: następują powikłania ze strony układu oddechowego, krwotoki mózgowe i zagrożenie śmiertelnym zapaleniem płuc.

Ryzyko raka (szyjki macicy, sutków, endometrium, skóry, jajników, wątroby)

Niewielkie, łagodne zmiany mogą zniknąć po zaprzestaniu antykoncepcji hormonalnej, natomiast głębsze zmiany patologiczne przeobrażają się w raka nawet 2-3 lata po odstawieniu pigułki, przy czym istnieje ścisły związek między rodzajem pigułki i okresem jej stosowania.

Guzy łagodne (szyjki macicy, piersi, jajników, wątroby)

Guzy łagodne, pod wpływem stosowania środków hormonalnych, mogą przeobrażać się w formy złośliwe (zwłaszcza guzki szyjki macicy). W jajniku obserwuje się wzmożoną skłonność do tworzenia torbieli, patologia gruczołów sutkowych manifestuje się mastopatią, wątroba reaguje tworzeniem się gruczolaków stwarzających zagrożenie krwotoku wewnętrznego.

Zmiany żołądkowo-jelitowe
Wzrasta ryzyko kamicy żółciowej.
Zmiany oczne

Zażywanie pigułki może powodować zapalenie nerwu wzrokowego i zakrzepicę naczyń siatkówki. Powikłania te mogą doprowadzić do utraty wzroku.

Zmiany rozwoju płodu

Badania histologiczne tkanki poronionego płodu kobiet, które zaszły w ciążę podczas stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub w ciągu 6 miesięcy po ich odstawieniu wykazują istnienie nieprawidłowości chromosomalnych oraz anomalie rozwojowe serca, tchawicy, przełyku, nerek oraz długości kończyn.

Zaburzenia psychiczne

U kobiet stosujących pigułkę zaobserwowano obniżenie nastroju i motywacji oraz rozluźnienie więzi międzyludzkich (zespól psychoendokrynny) a także depresje o różnym stopniu i intensywności oraz zmiany osobowości.

Zaburzenia seksualne

Kobiety często doświadczać mogą zaniku popędu płciowego (libido), którego powrót możliwy jest po zaprzestaniu stosowania pigułki i zmianie metody planowania rodziny na naturalną.

 

*Wkładka domaciczna

W swoim założeniu jest środkiem wczesnoporonnym – reaktywne zapalenie endometrium uniemożliwia implantację embrionu.

Istotnym skutkiem ubocznym stosowania wkładek są infekcje, szczególnie jajowodów, których następstwem jest ich niedrożność powodująca niepłodność kobiety. Znacznie wzrasta ryzyko ciąży pozamacicznej – jajowodowej lub jajnikowej. Zdarza się także perforacja ściany macicy z niebezpiecznym powikłaniem w postaci przebicia jelit (dalej: ból, krwotok, zapalenie otrzewnej).

 
*Sterylizacja
Jest chirurgicznie nieodwracalną metodą kontroli poczęć.

Szczególne niebezpieczeństwo towarzyszy sterylizacji metodą laparoskopową, ponieważ istnieje ryzyko perforacji naczyń, jelit lub pęcherza moczowego. Inne komplikacje mogą wynikać z działań anestezjologicznych, powikłań zakrzepowo-zatorowych, infekcji lub niewydolności krążeniowo-oddechowej. Ubocznym skutkiem sterylizacji są też ciąże pozamaciczne (jest to przyczyna ok. 10% zgonów wśród kobiet ciężarnych), zaburzenie miesiączkowania i poważne urazy psychiczne.

 
*Środki plemnikobójcze

A więc wszelkiego rodzaju maści, kremy, aerozole i gąbki antykoncepcyjne nie tylko upośledzają ruchliwość i funkcję akrosomalną plemników ale także powodują „dekondensację” jądra komórki jajowej. Mogą one wywoływać zaburzenia na poziomie molekularnym plemników (ze zniszczeniem struktury ich DNA), co w przypadku zapłodnienia może zaowocować anomaliami rozwojowymi.

Ponieważ uszkodzone zarodki ulegają zazwyczaj wczesnemu poronieniu, świadczy to o wczesnoporonnym działaniu spermicydów.

 
*Prezerwatywa

Stosowana często z powodu masowego szerzenia się AIDS jest jednak krytykowana jako środek antykoncepcyjny ze względu na bardzo wysoki wskaźnik zawodności działania.

 

*Stosunek przerywany

Podobnie jak prezerwatywa nie zapewnia oczekiwanego skutku, ponadto może prowadzić do zahamowań życia seksualnego i zaburzeń psychicznych.

 

 
W REZULTACIE ANTYKONCEPCJA, CZYLI DZIAŁANIE WYMIERZONE PRZECIWKO ŻYCIU:
  • dzięki oddzieleniu współżycia seksualnego od prokreacji umożliwia ogromną swobodę seksualną (wzrasta liczba związków pozamałżeńskich i obniża się wiek młodzieży rozpoczynającej kontakty seksualne),
  • prowadzi do wzrostu aborcji (która jest „zabezpieczeniem” przed nieskutecznością antykoncepcji),
  • niszczy podstawy moralne, zwłaszcza w krajach chrześcijańskich (aborcja negatywnie wpływa na moralność młodzieży),
  • poprzez dużą swobodę seksualną pociąga za sobą wzrost chorób przenoszonych drogą płciową (zwłaszcza chorób jajowodów), czego skutkiem jest rosnąca ilość przypadków niepłodności oraz ciąż jajowodowych, co z kolei przysparza chętnych do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego,
  • prowadzi do innych, wcześniej wymienionych, wyniszczających medycznie skutków ubocznych,
  • powoduje starzenie się społeczeństw i upadek kultury chrześcijańskiej,
  • pozwala „używać” ciało ludzkie dla zaspokojenia popędu seksualnego a człowieka traktować jak przedmiot.

 

 

 
Pod hasłem antykoncepcji i aborcji dokonuje się udoskonalone zabójstwo tych, niczemu niewinnych dzieci, którym nie dano prawa do poszukania własnego przeznaczenia.

 

Na podst.: R. Ehmann: Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki.

 
 
 
 
***
 

Człowiekowi nie wystarczą relacje czysto funkcjonalne.

Potrzebuje więzi międzyosobowych sięgających głęboko do jego wnętrza,

wyrażających całkowicie bezinteresowny dar z siebie.

 
Jan Paweł II, Watykan, 2000 r.
 
 
 
 
***
 

Musicie od siebie wymagać,

nawet gdyby inni od was nie wymagali.

 
Jan Paweł II, Niepokalanów, 1983 r.
 
 
 
 

  

 

Opracowała Maria Krasnosielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań