Małżeństwo i rodzina »

Skala miłości Z. Rubina


 

Skalę Rubina (harwardzkiego psychologa, który postanowił zbudować skalę do zmierzenia miłości romantycznej i przebadał kilkaset par zadając im dziesiątki pytań po to, by wybrać 13, najlepiej pozwalających zbadać to uczucie) wykorzystuje się w badaniach nad fenomenem miłości. Może ona też pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie:

„czy to jeszcze przyjaźń, czy to już kochanie?”

 

Badanie polega na uzupełnieniu niżej podanych pytań imieniem wybranej osoby i udzieleniu odpowiedzi wyrażonej w punktach w skali 1 – 9, od „zdecydowanie nie” do „zdecydowanie tak” (kolejne punkty sumuje się).

 

 1. Gdyby on/ona był/a w złym nastroju, moim pierwszym obowiązkiem byłoby starać się go/ją pocieszyć, pomóc mu/jej.
 2. Czuję, że jemu/jej mogę ufać we wszystkim, bez wyjątku.
 3. Wybaczanie błędów jemu/jej przychodzi mi łatwo.
 4. Zrobiłabym/bym dla niego/niej wszystko.
 5. W stosunku do niej/niego czuję się bardzo zaborczy/a.
 6. Gdybym miał/a nie być z nią/nim czułbym/abym się bardzo nieszczęśliwy/a.
 7. Gdybym czuł/a się bardzo samotny/ą moją pierwszą myślą byłoby spotkanie z nią/nim.
 8. Jednym z moich głównych problemów jest troska, aby jej/jemu było dobrze.
 9. Jemu/jej jestem w stanie przebaczyć wszystko.
 10. Czuję się odpowiedzialny/a za szczęście jej/jego.
 11. Gdy jestem z nią/nim spędzam wiele czasu po prostu na nią/niego patrząc.
 12. Byłabym/bym bardzo szczęśliwa/y, gdyby on/ona ze wszystkiego mi się zwierzał/a. 
 13. Byłoby mi bardzo trudno bez niej/niego sobie poradzić.


0 – 64            brak wyraźnej więzi

65 – 88         przyjaźń
89 i więcej   miłość
 

 

SPRAWDŹ!   Co Twoim zdaniem jest ważne dla dobrej więzi?

 

    ………. sprawiedliwy podział zdań

………. jednakowe pochodzenie społeczne

………. wolna przestrzeń dla własnej inicjatywy

………. religijność obydwu małżonków

………. posiadanie przyjaciół

………. umiejętność rozwiązywania konfliktów

………. zgodność seksualna i erotyczna

………. jednakowe zainteresowania i hobby

………. wzajemne zaufanie

………. poczucie odpowiedzialności

………. częste wspólne rozrywki

………. rozmowa

………. dostateczna znajomość partnera

    ………. ??? .................................
 

Zaznacz wypowiedzi według ich ważności dla Ciebie.

1 - bardzo ważne, aż do 14 - coraz mniej ważne

Porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami narzeczonej/go/ i porozmawiaj, by rozwiać ewentualne wątpliwości.

 

Jeszcze jest na to czas!

 

  

 

Opracowała Maria Krasnosielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań