Małżeństwo i rodzina »

Kobiecość i męskość


 

Kobiecość

ciepło, troska, serdeczność, uczciwość, macierzyństwo, zmysłowość, chęć podobania się,    gotowość do obdarowywania, skłonność do wzruszeń, religijność, wrażliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, opiekuńczość,

karmienie, gotowanie, rodzenie i wychowywanie dzieci, pochylanie się nad słabszym,

chce być zdobywana, wymaga szacunku, może robić kilka rzeczy jednocześnie, posiada zamiłowania estetyczne, lubi porządek i ład, podejmuje decyzje doraźne.

 
Męskość

uczciwość, zaradność, skuteczność, troskliwość, siła woli, wola walki,

silny, śmiały, aktywny, przedsiębiorczy, zdyscyplinowany, opiekuńczy,

buduje, tworzy, działa, chroni, wydaje sądy, zabezpiecza, panuje nad sobą, stawia wymagania, zna normy moralne, wychodzi do świata, myśli nowatorsko, jest przywódcą rodziny, myśli o ostatecznym wyniku, po wykonaniu jednej rzeczy chce odpocząć, chroni słabszych, ma zainteresowania techniczne, szanuje kobietę.

 

Większość cech występuje u kobiet i mężczyzn.

Różnice nie wynikają z natury – są one uwarunkowane historycznie i kulturowo.

Kobieta i mężczyzna wzajemnie się uzupełniają.

 

 

Na podstawie: W. Papis, Busola życia-ćwiczenia dla młodzieży i rodziców, 1998

                                                   M. Braun-Gałkowska, A. Gutowska, W tę samą stronę, 1998

 
 
 
 
***
 
 
 
 

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

 
Rdz 1, 27
 
 

Każdy z nas ofiarowuje się światu od chwili swego poczęcia:

stworzony przez miłość, by kochać i być kochanym.

 
L. Baracchi
 
 
 

 Opracowała Maria Krasnosielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań