Małżeństwo i rodzina »

Wspólne życie, cz.2


 

Małżeństwo. Co jest jego istotą?

 

Co jest potrzebne, aby małżeństwo mogło trwać? Biblia pokazuje najlepszy sposób na wspólne życie.

 

Wspólne rozmowy i słuchanie siebie nawzajem nie pozwolą na pielęgnowanie wewnętrznych żalów.

 

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.

List Jakuba 1, 19
 

Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość.

Przypowieści Salomona 15, 1

 
 
 
MIŁOŚĆ NIE WYBUCHA GNIEWEM
 

Jeśli jesteście rozgniewani, strzeżcie się, aby w gniewie nie popełnić grzechu; pojednajcie się jeszcze przed zachodem słońca.

List do Efezjan 4, 26
 

Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy.

Przypowieści Salomona 12, 18

 

Jezus powiedział: „Człowiek mówi to, co przepełnia jego serce”.

Ewangelia Łukasza 6, 45
 

Nie zawsze masz rację. Musisz przebaczać. Przebaczenie to decyzja, nie odczucie.

 

Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki.

Przypowieści Salomona 10, 12

 

Jezus powiedział: „Jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych”.

Ewangelia Mateusza 6, 14-15

 
 
 

MIŁOŚĆ NIE LICZY DOZNANYCH KRZYWD

 

Jezus powiedział: „Dlaczego dostrzegasz źdźbło w oku swego brata, a belki w swoim oku nie widzisz? Jak możesz mówić: Pozwól bracie, że wyjmę ci źdźbło z oka, a przecież w twoim własnym oku jest belka? Obłudniku, najpierw wyjmij belkę ze swojego oka, a wtedy rozjaśni się twój wzrok i będziesz mógł usunąć źdźbło z oka swojego brata”.

Ewangelia Łukasza 6, 41-42

 

Wspierajcie się nawzajem i przebaczajcie sobie doznane krzywdy, jak wam przebaczył Pan. W tym wszystkim niech was jednoczy miłość, bo ona prowadzi do doskonałości.

List do Koryntian 3, 13-14
 
Czcij ojca swego i matkę twoją.

V Księga Mojżeszowa 5, 16

 

Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.

Ewangelia Mateusza 6, 14-15

 

Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu.

Przypowieści Salomona 13, 24

 

Małżonkowie mają obowiązki wobec swych rodziców, dzieci i innych osób.

 

Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej.

1 List Piotra 4, 8-10
 
 
 
MIŁOŚĆ NIE SZUKA SWEGO
 

Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.

List do Hebrajczyków 13, 2

 
Bóg powiedział: „Pełnia mej mocy okazuje się w słabości”.

2 List do Koryntian 12, 9

 
 
 
MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE
 

Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.

List do Rzymian 15,13
 

Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.

List do Galacjan 5, 22-23

 

Jezus powiedział: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”.

Ewangelia Mateusza 11, 28-29

 

Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia Jana 15, 12
 
 
 

KAŻDE MAŁŻEŃSTWO PRZEŻYWA JAKIEŚ TRUDNOŚCI, ALE GDY MAŁŻONKOWIE POWIERZĄ WZAJEMNE RELACJE BOGU, ON POMOŻE IM I DA SIŁĘ.

 

 

 

 
za: lifewords

 Opracowała Maria Krasnosielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań