Małżeństwo i rodzina »

Wspólne życie, cz.1


 

Małżeństwo. Co jest jego istotą?

 

Co jest potrzebne, aby małżeństwo mogło trwać? Biblia pokazuje najlepszy sposób na wspólne życie.

Mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje.

A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.

List do Efezjan 5, 28-29. 33
 
 
 
MIŁOŚĆ JEST PEŁNA ŻYCZLIWOŚCI

Nie róbcie niczego z chęci wywyższania się ani z próżności, ale bądźcie wobec siebie pokorni, uważając jedni drugich za lepszych od siebie. Niech każdy bardziej dba o dobro bliźniego niż o swoje.

List do Filipian 2, 3-4
 
 

Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi.

List do Kolosan 3, 18-19
 

Niech mężowie wypełniają wobec żon swoje obowiązki, a żony wobec mężów. Żona nie rozporządza swoim ciałem, lecz mąż; tak samo nie mąż rozporządza swoim ciałem, lecz jego żona. Nie unikajcie współżycia małżeńskiego.

1 List do Koryntian 7, 3-5
 

Istotą małżeństwa jest dawanie, nie branie.

 

Jezus Chrystus powiedział: „Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać”.

Dzieje Apostolskie 20, 35
 
 
MIŁOŚĆ WSZYSTKO ZNOSI
 

Od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.

Ewangelia Marka 10, 6-9
 
 

 

 

Istotą małżeństwa jest zobowiązanie, które jest ważniejsze od uczuć. Jest to zobowiązanie na całe życie.

 

 

MIŁOŚĆ WSZYSTKO WYTRZYMA

Tym, którzy żyją w stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi.

1 List do Koryntian 7, 10-11
 

Zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą.

List do Rzymian 7, 2-3
 

Niech wszyscy szanują związek małżeński, a mąż i żona niech będą sobie wierni, gdyż rozpustników i tych, co nie dochowują przysięgi małżeńskiej, sam Bóg sądzić będzie.

List do Hebrajczyków 13, 4
 

Wolą Boga jest wasze uświęcenie. Nie prowadźcie więc rozwiązłego życia, tylko panujcie nad swoim ciałem i z należnym poszanowaniem trzymajcie je na wodzy. Nie dajcie się powodować niepowstrzymanym żądzom.

List do Tesaloniczan 4, 3-5
 
 
 
MIŁOŚĆ WSZYSTKIEMU WIERZY
 

Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości!

Księga Malachiasza 2, 15
 

Z powodu jednak niebezpieczeństwa rozpusty niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma własnego męża.

1 List do Koryntian
 

 

 

Małżeństwo jest szczególnym związkiem, opartym na wzajemnej lojalności. 

 
 
 
za: lifewords

 Opracowała Maria Krasnosielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań