Relacje, teksty »

Uroczyste poświęcenie V Róży Żywego Różańca 05.02.2013

 Uroczyste poświęcenie V Róży Żywego Różańca

 

W środę 6 lutego 2013 roku po Nowennie na Mszy świętej zostało uroczyście nadane imię patronki świętej Joanny Beretty Molla nowej, V Róży Żywego Różańca.

18 pań wobec Boga, Maryi, Księdza Proboszcza oraz zgromadzonych na Mszy świętej parafian złożyło uroczyste przyrzeczenie codziennej modlitwy różańcowej.

Ksiądz Proboszcz wyraził swą radość z gorliwości modlitewnej nowych pań, zapewniając je o duchowych korzyściach płynących z modlitwy różańcowej i jednocześnie podkreślił społeczną wartość powstania nowej grupy.

Po Mszy świętej zgromadzeni obejrzeli film poświęcony patronce nowej Róży - świętej Joannie.

Film dokumentował niezwykłe życie owej zwykłej, bliskiej nam, współczesnym kobiety: lekarki, szczęśliwej żony i matki czwórki dzieci. Mogliśmy ją poznać poprzez wypowiedzi jej bliskich, przyjaciół, a ponadto tych, którym ta święta jest bliska i do której zwracają się w modlitwie.

Zobaczyliśmy niezwykle radosną kobietę wielkiego ducha i niepospolitej dobroci, która z miłością przyjmuje narodziny kolejnego dziecka, troszczy się o ich wychowanie, pielęgnuje pieczołowicie miłość do męża i nade wszystko nie zaniedbuje wzrastania w wierze i Bogu.

Siedem lat życia w szczęśliwej rodzinie kończy śmierć Joanny po urodzeniu czwartego dziecka, dla którego ratowania życia składa swoje w ofierze.

 

Jakże przejmujący to akt miłości macierzyńskiej dla nas współczesnych, kiedy to tzw. feministki domagają się bezwzględnie prawa do aborcji na życzenie w imieniu niejako wszystkich kobiet. Panie, które przyjęły Joannę Berettę Molla za patronkę z pewnością nie czują się przez owe wojujące feministki reprezentowane.

Wiedza o tej heroicznej świętej i jednocześnie tak zwyczajnej kobiecie, patronce małżonków i narzeczonych, minionego stulecia warta jest rozpowszechnienia w obliczu przybierającego na sile skrajnego egoizmu i hałaśliwego propagowania kobiety silnej władzą, stanowiskami i pieniądzem.

Współczesny świat chce sytuować kobietę w sferze władzy i biznesu, podpowiada jej nieustannie, że tylko tam może zyskać uznanie i szacunek, tylko tam może się zrealizować, choć przez wieki czerpała swą moc ze swojej słabości. Media sugerują, że nikomu nie jest potrzebna kobieta dobra, roztropna, macierzyńska po prostu - z uporem stawiają nam za wzór kobiety odnoszące sukcesy w biznesie i polityce, jakby ci wszyscy wspaniali politycy, uczeni i biznesmeni nie zrodzili się z kobiety, lecz wyskoczyli z głów dzisiejszych speców od propagandy.

 

Grażyna Warczyńska

 

Święta Joanna jest patronką narzeczonych, małżonków i rodziców, rodzin, kobiet w stanie błogosławionym, wolnego czasu, rozeznających powołanie.

 

Do pierwszej komunii św. przystępuje w wieku 5 lat.W gimnazjum, w wieku 15 lat uczestniczy w rekolekcjach, które są fundamentalnym momentem jej duchowego rozwoju.  

Odkrywa w nich wspaniały obraz życia ludzkiego przeżytego według Serca Bożego:

naśladowanie Chrystusa możliwe do spełnienia dzięki łasce i podtrzymywane przez modlitwę;

apostolstwo widziane jako jedna z najwyższych form miłości;

żarliwe wstępowanie duszy do Boga ciągle zagrożonej przez grzech.

Postanawia m. in.:

"Wolę raczej umrzeć, niż popełnić grzech ciężki."

"Podjęłam święte postanowienie, aby wszystko robić dla Jezusa. Wszystkie swoje czyny, wszystkie przykrości, które mnie spotkają, wszystko ofiaruję Jezusowi."

"Każdego dnia odmówię Zdrowaś Maryjo, aby Pan dał mi dobrą śmierć."

"Aby służyć Bogu nie pójdę już do kina, zanim nie upewnię się, że film jest odpowiedni, że nie jest gorszący lub niemoralny". 

wg René Lejeune za www.voxdomini.pl

 

Cytaty

"Jeśli w walce o nasze powołanie musielibyśmy umrzeć, to byłby to najpiękniejszy dzień naszego życia".

„Kochać, to znaczy pragnąć doskonalić samego siebie i osobę ukochaną, przezwyciężając własny egoizm, podarować się. Miłość musi być całkowita, pełna, kompletna, regulowana według prawa Bożego i musi trwać wiecznie w niebie".

"Wszystkie drogi Pana są piękne, byle tylko prowadziły do takiego celu: zbawić naszą duszę i doprowadzić wiele innych dusz do nieba, aby oddać chwałę Bogu".

"Każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa, fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas instynkt życia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne są matkami, matkami dusz. Biada tym młodym ludziom, którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa. Każdy musi przygotować się do własnego powołania: przygotować się aby być dawcą życia przez poświęcenie jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym jest małżeństwo "sacramentum magnum"; poznać inne drogi; kształtować i poznawać własny charakter".

  

czytaj więcej:

Modlitwy_do_swietej_Joanny_Beretty_Molli

Moja święta żona - rozmowa z Piotrem Mollą, mężem świętej Joanny

Uśmiech matki –Piotr Molla

Święta Joanna

Parafia Złotniki

Z ks. Piotrem Gąsiorem - autorem i tłumaczem książek o św. Joannie Beretcie Molli - rozmawia ks. Robert Nęcek

 

Polecamy też film z 2012 roku „Święta z sąsiedztwa. Joanna Beretta Molla” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego oraz redaktora krakowskiej edycji „Przewodnika Katolickiego” ks. dr. Piotra Gąsiora

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań