Relacje, teksty »

Sprawozdanie - koniec roku 2017.

ZAKOŃCZENIE  ROKU  PAŃSKIEGO  2017

Suchy  Las - 31. XII  2017r.

 

 

Jaki obraz naszej Parafii ukształtował mijający rok 2017?

 

Spójrzmy najpierw na wydarzenia duszpasterskie:

 

U progu tego roku Ks. Bp Damian Bryl odprawił  w naszym kościele Mszę Św. podczas której posłał do pracy misyjnej świeckich misjonarzy Adelę i Tobiasza Lemańskich.

To posłanie uświadomiło nam jeszcze bardziej potrzebę głosicieli Ewangelii i apostołowania.

Bardzo cieszymy się, że z naszej Parafii kroczy drogą formacji zakonnej u Braci Albertynów Br. Karol (Krzysztof Gimzicki) – ale mamy świadomość ogromnej skromności powołań z naszej Parafii.

Dlatego nasi  ministranci po każdej Mszy Św. modlą się jeszcze w zakrystii  o powołania kapłańskie i zakonne – o co też wszystkich bardzo proszę – zachęcając, by jeszcze liczniej gromadzić się na Mszy Św. kiedy jest intencja o powołania.

Statystyki powołaniowe kazały by tę intencję uczynić bardzo ważną.

 

W naszym parafialnym duszpasterstwie staraliśmy się z Ks. Wojciechem posługiwać wiernym Eucharystią, Słowem Bożym, spotkaniami w Grupach Duszpasterskich i posługą Sakramentalną.

Bardzo chciałbym w tym momencie podziękować Ks. Wojciechowi zwłaszcza za szczególną gorliwość w konfesjonale i powierzonych czy podejmowanych z własnej inicjatywy działaniach duszpasterskich.

 

Bardzo dziękuję również Siostrom Misjonarkom: Siostrze Kindze troszczącej się o śpiew podczas liturgii, o czystość szat liturgicznych i bielizny ołtarzowej, pomagającej w Biurze Par., Siostrze Ewelinie zaangażowanej w katechezę i życie parafialne oraz Siostrze Małgorzacie, która  dołączyła do Wspólnoty po wyjeździe na pracę wśród Polonii do Grecji Siostry Lidii.

Bardzo gorąco też dziękuję wszystkim  katechetom.

 

Są w życiu Parafialnym  sprawy – niekoniecznie radosne – a  które jawią się jako zadanie nie tylko dla nas – duszpasterzy.

Jednym z takich niepokojących znaków jest to, że pojawiają się rodziny, które jakoby układnie włączają się w przygotowanie swoich dzieci do I Komunii Św. i Bierzmowania, a po przyjęciu przez dzieci tych Sakramentów wypisują je z katechezy. Są to rodziny za które bardzo trzeba się modlić, ale też potrzeba, aby postawa wiernych świeckich w ich środowisku pomagała im bardziej otworzyć się na wiarę i Kościół. Często potrzebne jest świadectwo wiary postawą i słowem w miejscu pracy.

 

Wracając jeszcze do spraw duszpasterskich – dziękujemy Bogu za posługę wśród nas Ks. Rektora Pawła Wygralaka, który był naszym przewodnikiem duchowym podczas Rekolekcji Parafialnych i Kazań Pasyjnych, a także za posługę podczas Rekolekcji dla dzieci i młodzieży Ks. Marcinowi Janeckiemu i Ks. Piotrowi Kowalewskiemu.

 

 

Nie sposób zapomnieć o niepowtarzalnym wydarzeniu, jakim była Peregrynacja Obrazu Św. Józefa.

Jako duszpasterze jesteśmy bardzo wdzięczni Drogim Parafianom za wszystkie spotkania z tym potężnym Orędownikiem, ufając, że pozostanie nam bliski jako Orędownik w naszych radościach i trudnych doświadczeniach.

 

Jak wyglądał ten miniony rok 2017   w liczbach? (w nawiasie rok 2016)

 

- liczba ochrzczonych: 47 (57)

- dzieci I-Komunijne : 127 (93)

- liczba bierzmowanych: 59 (51)

- liczba zawartych małżeństw: 10 (5) w kościele w S. Lesie oraz  5 (8) w innych kościołach na podstawie wydanej licencji

- liczba zmarłych Parafian: 45 (33)

- liczba przyjętych Komunii Św. – 55.000 (60.000- 2016) (56.000 - 2015) (53.000 - 2014r.)

Od strony finansowej i spraw ekonomicznych:

Ponieważ planowaliśmy w tym roku rozpoczęcie wymiany pokrycia dachu kościoła – co z pewnych przyczyn formalnych nie doszło do skutku – nie podejmowaliśmy innych większych inwestycji, powiększając tym samym oszczędności  na tegoroczne prace. Planujemy uskutecznić nasz plan w tym roku.

 

Wykonaliśmy kilka pomniejszych spraw: renowacja i naprawa tabernakulum, zakup nowej kosiarki oraz nowe drzwi wejściowe do Biura Parafialnego.

Ponadto potrzebna  była konserwacja oraz naprawy urządzeń grzewczych i wodno kanalizacyjnych. Te wydatki zamknęły się w kwocie 11. 165,- zł.

Do tego dochodzą opłaty za gaz - ogrzewanie, prąd, wodę, wywóz śmieci i wydatki administracyjne.

 

Przychody, na które składają się głównie ofiary z minionej kolędy i ofiary składane do Biura,   - to była kwota 35.020,- zł.

Do tego dochodzą ofiary składane na tacę oraz wpłaty na konto Parafialne – niektóre z zaznaczeniem – na dach kościoła. Te zaznaczone i wszelkie inne wpłaty na konto są przeznaczane na rzecz Parafii.

W rok 2017 weszliśmy z  oszczędnościami w wysokości  19.700,- zł.

 

Biorąc pod uwagę wspomniane wydatki, „koszty utrzymania” Parafii – z drugiej strony: uwzględniając  wspomniane przychody oraz ofiary składane na tacę – wchodzimy  w nowy rok z  oszczędnościami w wysokości 108.200,- zł.

 

Zakończenie Roku jest okazją, kiedy pragnęłoby się bardzo wiele osób i wspólnot zaangażowanych w życie Parafii wymienić z imienia i nazwiska.

Jest to zawsze bardzo trudne – lista byłaby bardzo długa.

Niektóre osoby (będą to być może osoby powtarzające się - ale to tylko podkreśli ich zaangażowanie) pragnąłbym przywołać i wyrazić wdzięczność za bezinteresowne zaangażowanie na rzecz Parafii.

Kilka osób przywołałem w podziękowaniach podczas Pasterki – wszystkie je zachowuję we wdzięcznej pamięci.

Spośród nich chciałbym jeszcze raz podziękować Ks. Wojciechowi, Siostrom Misjonarkom oraz  Panu Józefowi Kubiakowi.

Dziękuję bardzo chętnie wspierającym nas Panu Konradowi Bieda i Panu Leszkowi Krasnosielskiemu.

Dziękuję Pani Małgorzacie Cichowskiej za nieustanną troskę o kwiaty w kościele, dziękuję Pani Marii Krasnosielskiej i Panu Piotrowi Bręczewskiemu, którzy  prowadzą parafialną stronę internetową oraz osobom, które ubogacają ją swoimi artykułami i refleksjami.

Dziękuję Parafialnemu Zespołowi CARITAS i wszystkim osobom wiodącym w poszczególnych Grupach Duszpasterskich oraz wszystkim ich uczestnikom.

 

Ogromna wdzięczność należy się Pani Helenie Pikuła za posługiwanie  w Biurze Parafialnym, Pani Zofii Górnej troszczącej się o nas – kapłanów w kuchni i wszystkim osobom, które troszczą się o Dom Parafialny oraz o porządek w naszym kościele.

Bardzo wielkie uznanie należy się Wspólnocie Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej.

 

Wszystkie  bez wyjątku osoby, które mają jakąkolwiek cząstkę (duchową czy materialną) w ożywianiu naszego życia Parafialnego – składam w Sercu Jezusa i Maryi.

Jako duszpasterze czujemy bardzo wielką życzliwość wobec Kościoła i wobec nas – co nas umacnia w naszym posługiwaniu.

Niech Bóg wszystkim obficie błogosławi.

 

Amen.

 

ks. Proboszcz

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań