Relacje, teksty »

Relacja z sesji Forum Duszpasterskiego - 24.09.2016r.

Sesja pod patronatem JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Metropolity Poznańskiego

Program uroczystości

 

Kościół p.w. św. Rocha ul. św. Rocha 10.

Msza św. koncelebrowana przez JE ks. kardynała Gerharda L. Mullera [Watykan].

W czasie mszy św. powiedział on: "Człowiek , który spotyka Boga, nie może nie mówić innym tego świadectwa”.

Chrystus jasno "mówi do swoich uczniów" Idźcie i głoście - nie czekając, aż ludzie sami przyjdą. Kaznodzieja apelował, aby ruchy, grupy i stowarzyszenia rozmawiały o Bogu i głosiły orędzie miłości.

 

Sesja

Otwarciem sesji było słowo wprowadzające Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w Program duszpasterski, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.

 

Kilka myśli:

·       Członkowie Rad Parafialnych są łącznikami między wiernymi a Kościołem

·       Chrzest  św. to wydarzenie zobowiązujące do budowania królestwa Bożego i dawania światła Ewangelii

·       Caritas - trzeci filar Kościoła

·       Słuchać i wypełniać słowo Boże z Ewangelii  pracą z młodzieżą

·       Misja Kościoła [ zadbać o tych, którzy żyją poza Kościołem]

·       Rok 2016/2017 – 100 rocznica Objawień Maryjnych ( Fatima, Gietrzwałd) 

·       Nabożeństwa Pierwszych Sobót  miesiąca

·       Rok Maryjny – 300 lecie koronacji obrazu MB Jasnogórskiej

·       Rok św. Alberta: 25.12.2016 – 25.12.2017

 

Tożsamość chrześcijanina Ks. Kardynał  Gerhard L. Muller, Watykan

·       Poszukiwanie prawdy chrześcijańskiej

·       Bóg dla ludzi

·       Boska tajemnica (świat widziany dzięki światłu)

·       Osoba ludzka poznaje Boga jako Stwórcę świata (tajemnice)

·       Córki i synowie Ojca (życie pochodzi od Boga)

·       Bóg w Trzech Osobach (Bóg, Ojciec i Duch Święty)

·       Wyznanie Jezusa jednoczy Jego zwolenników

 

Rola sztuki w działalności Kościoła – O. Marco Ivan Rupnik SJ, Rzym

Sztuka chrześcijańska pierwszych wieków była sposobem wspomnienia Chrystusa. Pierwsi  chrześcijanie tworzyli w katakumbach, gdzie świat nie ma nic do powiedzenia. Dziś w sztuce dominuje kult ciała. We współczesnej sztuce sakralnej brakuje teologii.

 

Współczesny człowiek wobec religii capax Dei czy religijnie niemuzykalny – JE Ksiądz  Arcybiskup Wiktor Skworc,  Metropolita Katowicki

Podstawowym duszpasterskim wyzwaniem jest capax Dei (zrozumienie otwarte na słowo Boże). Kościół winien dziś zapraszać ludzi do wspólnoty, w której mogą oni doświadczyć Bożego miłosierdzia.

Na zakończenie sesji wskazano osobom świeckim kierunek, w jakim należy iść i co czynić, aby głosić Dobrą Nowinę.

 

                                          Przygotowała : Jadwiga Frąckowiak

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań