Relacje, teksty »

Poznańskie Forum Duszpasterskie - 27.09.2014r.

 Kolejne Poznańskie Forum Duszpasterskie odbyło się 27 września w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Mszy rozpoczynającej obrady przewodniczył Ks. Kard. Paul Josef Cordes, bliski współpracownik Jana Pawła II.

 
Otwarcia sesji dokonał Ks.Abp Stanisław Gądecki. W obradach uczestniczyli również biskupi Zdzisław Fortuniak, Grzegorz Balcerek oraz Damian Bryl.
 
Licznie zebranych przedstawicieli ruchów i rad duszpasterskich przywitał życzliwym Szczęść Boże gospodarz miejsca profesor Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Rownież przedstawiciele władz miasta uczestniczyli w sesji.
 
"Narodzić się na nowo" to tytuł rozważania, którego dokonał kardynał Paul Josef Cordes, chętnie podkreślający związki zJanem Pawłem II oraz kościołem polskim i naszą ojczyzną,gdzie często gościł.
 
Ksiądz Kardynał przytoczył na początek wyniki europejskiej ankiety, dotyczącej religijności Europejczyków i  Polacy wyróżniają się w niej  pozytywnie. W naszym kraju 1/3 katolików praktykuje przynajmniej raz dziennie osobistą modlitwę, a 75% pojmuje Boga na sposób osobowy .Dla porównania w Niemczech 85% katolików i protestantów nie postrzega Boga jako bytu osobowego. Tam wzorce panteistyczne zyskują coraz większą popularność.
 
Słabością polskiego kościoła nazwał postrzeganie się katolików jako biernych odbiorców ewangelicznego przesłania. Kardynał Paul Josef Cordes przestrzegał nas przed mentalnością konsumencką, która nie jest chrześcijańska.
 
Przypomniał nam, że dla Karola Wojtyłły ruch oazowy był modelowym dla odnowy życia kościoła.
 
Drugi prelegent O.prof. dr. hab.Jan Andrzej Kłoczowski poddał refleksji fragment encykliki " Lumen Fidei" papieża Franciszka:
 
"Kiedy gaśnie płomień wiary, wtedy wszystkie inne światła tracą swój blask"
 
Podjął on niezwykle ważki temat dla postrzegania wiary we współczesnym świecie, objaśnianym wyłącznie za pomocą narzędzi nauki.
 
Profesor Kłoczowski przypomniał, iż od czasu Oświecenia przeciwstawiano światło wiary światłu rozumu. Odtąt twierdzi się, iż tylko rozum daje dostęp do prawdziwej wiedzy, a wiarę spycha się często w obszar emocji. Przeciw takiej manipulacji protestował, przytaczając myślicieli, którzy jej dokonywali. Profesor podkreślał, że on ma przekonania a nie uczucia religijne. Nie omieszkał przytoczyć Fryderyka Nietschego, który dostrzegł dramatyczne konsekwencje uśmiercenia Boga. Bo jak nie ma Boga, to nie ma i kierunku, w którym podążamy, nie ma dobra i zła.
 
O.dr Piotr Jordan Śliwiński próbował odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego dziś tak trudno się spowiadać?
 
Ubolewał nad słabą formacją do sakramentu pokuty i zachęcał do ustawicznej formacji sumienia.
 
Najbardziej ujęło mnie osobiste wspomnienie prelegenta z rodzinnego domu, gdzie przed sakramentem pokuty domownicy prosili siebie nawzajem o przebaczenie. Również jego, wówczas małego chłopca matka prosiła o wybaczenie.
 
Na koniec świadectwo swojej żarliwej wiary złożyli aktor Radosław Pazura, Patrycja Hurlak oraz Andrzej Sowa.
 
Swoim życiem zaświadczają o możliwości bycia chrześcijaninem pośrodku świata, w środowisku, o którym kolorowa prasa donosi jakoby było ono z gruntu pogrążone w chaosie etycznym.
 
Grażyna Warczyńska
 
 
Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań