Relacje, teksty »

Poznańskie Forum Duszpasterskie 2015

 

Poznańskie Forum Duszpasterskie poprzedziła Msza św. sprawowana w pobliskim kościele św. Rocha. − Nowość życia w Chrystusie to nowość człowieka obdarowanego pełnią odkupienia − podkreślił w homilii abp Wojciech Polak. Prymas Polski zwrócił uwagę, że to zbawcze wydarzenie staje się naszym udziałem przez chrzest zanurzający nas w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, byśmy postępowali w nowości życia.


Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę, że zbliżająca się 1050. rocznica chrztu Polski jest dobrą okazją, by zadać sobie pytanie o naszą nowość życia w Chrystusie. − Nowy rok duszpasterski, do którego się dziś przez Poznańskie Forum przygotowujemy, po pomóc, jak odkryć jeszcze raz tę nowość życia, która płynie z sakramentu chrztu św. − Braku zrozumienia czy obojętności nie przełamiemy inaczej, niż pokazując tę nowość życia − zaznaczył abp Polak.

Prymas Polski stwierdził, że potrzebne jest otwarcie na ten dar, potrzeba przebaczenia i siły, która przywraca do nowego życia i wciąż dodaje odwagi, żeby spojrzeć z nadzieją na przyszłość.


Nawiązując do tematu programu duszpasterskiego na rok 2015−2016, stwierdził, że będzie w tym czasie podejmowana refleksja nad początkami wiary na polskiej ziemi.

Będziemy dziękować Bogu za łaskę chrztu Polski i naszą osobistą oraz prosić, by chrzest umacniał przyszłe pokolenia Polaków − powiedział abp Gądecki.


S. dr hab. Adelajda Sielepin CHR w referacie pt. „Tajemnica śmierci i zmartwychwstania − sakrament chrztu świętego” zaznaczyła, że chrzest jako rzeczywistość życia i śmierci ma pozostać źródłem i zasadą życia dla każdego ochrzczonego człowieka. Kierownik Katedry Teologii Liturgii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podkreśliła, że szukanie Boga, słuchanie słowa Bożego to elementy nawrócenia. − Chrzest zakłada nową sytuację, nowe odniesienie do Boga − stwierdziła prelegentka.
Zwróciła uwagę, że skutkiem przemiany w człowieku ma być nowy stan, gdzie Bóg przenika człowieka mocą swojej chwały. S. dr hab. Sielepin stwierdziła, że warunkiem stania się dzieckiem światłości jest wiara w Chrystusa, która potwierdza się przez postawę egzystencjalną. − Duchowość chrześcijańska jest duchowością permanentnego nawrócenia − podkreśliła prelegentka.


Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg omówił w swoim wystąpieniu wpływ chrztu Polski na dzieje Ojczyzny. − Trudno znaleźć w dziejach Polski ważniejszą datę niż data chrztu − zaznaczył mediewista.

Kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zauważył, że Mieszko I przyjął chrzest nie tylko ze względów politycznych, ale był głęboko przekonany o ważności tego wydarzenia i w gorliwy sposób wprowadzał wiarę chrześcijańską wśród swoich poddanych.


Forum zakończyła dyskusja panelowa „Żyjąc łaską chrztu świętego”.Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań