Relacje, teksty »

Podsumowanie roku 2018.

ZAKOŃCZENIE  ROKU  PAŃSKIEGO  2018.

Suchy  Las – 31. XII  2018r.

 

Dokładnie rok temu, do zgromadzonych na Placu  Św. Piotra w Rzymie podczas modlitwy <Anioł Pański>, Papież Franciszek powiedział:

„Dobrze zrobi każdemu z nas znalezienie chwili na to, by pomyśleć, jak wiele dobrych  rzeczy otrzymaliśmy od Pana w tym roku i za to podziękować”.

I mówił dalej: „jeśli   były przeszkody, trudności – też trzeba dziękować za to, że pomógł nam je pokonać”.

 

Siostry i Bracia!

 

Słowa Papieża Franciszka sprzed roku są  aktualne również dzisiaj.

Przyszliśmy w ten sylwestrowy wieczór na Mszę Świętą i Nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne, by podziękować Panu Bogu za wiele dobrych rzeczy, które w wymiarze Parafii czy w życiu osobistym w tym roku przeżyliśmy, by wdzięcznym sercem wyśpiewać Bogu radosne <Te Deum>.

 

Dlatego pomyślmy przez chwilę o tym, co dobrego przyniósł ten rok w naszym życiu, jak również w naszej Parafii.

Ważnym wydarzeniem była Wizytacja Kanoniczna, którą w kwietniu przeprowadził Ks. Bp   Damian Bryl.

Taka obecność Pasterza jest zawsze umocnieniem więzi z Kościołem w wymiarze Diecezji a także wiąże się ze wskazaniami, które Ks. Biskup nam zostawił.

Dzięki Bożej Opatrzności oraz zaangażowaniu wielu osób, wiele z tych wskazań  konsekwentnie realizujemy i one budowały właściwie  duchowy kształt naszej wspólnoty w mijającym roku.

Według kolejności wskazań Ks. Biskupa chciałbym powiedzieć:

w sprawie  troski o młodzież chciałbym podziękować  Ks. Michałowi za to, że w tak krótkim czasie – już 16 listopada br. - udało się  powołać do życia Parafialny oddział KSM.

Z dalszych zaleceń ks. Biskupa: 7 osób podjęło formację w Archidiecezjalnej Szkole Katechistów, natomiast z zaleceniem troski o małżeństwa i rodziny stara się zmierzyć nowo ukształtowana Diakonia Rodzin. Zakładka na stronie internetowej pokazuje cały wachlarz przedsięwzięć tej formacji.

Według mojego przekonania, ważnym wydarzeniem był udział wielu osób w Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich – co zaowocowało podjęciem kroków, aby ukształtować model Diakonijny Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Są już owoce takiego funkcjonowania: to są m.in. właśnie te rzeczy, które podejmuje Diakonia Rodzin, to są poszukiwania Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II – jak pomóc chorym i cierpiącym dźwigać krzyż choroby i cierpienia i jak go oddać Chrystusowi i Kościołowi, to jest  inicjatywa biblioteki parafialnej czy podejmowanie duszpasterstwa pielgrzymkowego – i tutaj oprócz nawiedzania różnych Sanktuariów szczególnie ważna była pielgrzymka w listopadzie – kiedy cała Archidiecezja zgromadziła się na Jasnej Górze, aby zaprosić Maryję w Kopii Cudownego Obrazu do nawiedzenia naszej Archidiecezji.

 

Jest rzeczą oczywistą, że ogromną  wdzięcznością obejmuję wszystkie inne Wspólnoty i osoby, które współtworzą wymiar duchowy i materialny naszej Parafii.

 

Z wydarzeń duszpasterskich – aby Bogu podziękować – przypomnę Rekolekcje Parafialne, które przeprowadził ks. dr Adam Adamski – Filipin, Rekolekcje Szkolne, które przeprowadził ks. Tomasz Kulka – proboszcz z Moraska i o. Lorczyk – Dominikanin z Wrocławia – oczywiście – przy ogromnym wkładzie Katechetów, którym za to i wszystkie inne dzieła wyrażam gorącą wdzięczność.

 

Wracając do zaleceń wizytacyjnych – Ks. Biskup napisał o potrzebie powołania Towarzystwa Przyjaciół ASD. To zadanie jest jeszcze przed nami.

Potrzebna jest bowiem systematyczna modlitwa za odbywającego formację zakonną Brata Karola (Krzysztofa Gimzickiego), za Zosię – u sióstr Nazaretanek, za świeckich Misjonarzy: Adelę i Tobiasza, ale również o nowe powołana kapłańskie i zakonne.

 

W kontekście spraw duszpasterskich bardzo dziękuję  wszystkim – a zwłaszcza najbliższym współpracownikom: Ks. Michałowi, Siostrom Misjonarkom: S. Kindze, S. Małgorzacie i S. Monice.

 

Jak wyglądał ten miniony rok 2018   w liczbach? (w nawiasie rok 2017)

 

- liczba ochrzczonych: 58 (47)

- dzieci I-Komunijne : 124  (127)

- liczba bierzmowanych: 34 (59)

- Dzieło Duchowej Adopcji dziecka poczętego: ponad 20 osób.

- liczba zawartych małżeństw: 3 (10) w S. Lesie oraz  1 (5) w innych kościołach na podstawie

  wydanej licencji

- liczba zmarłych Parafian: 43 (45)

- liczba przyjętych Komunii Św. – 57.000 (55.000)

Od strony finansowej - i spraw ekonomicznych:

Kolejny raz nie mogliśmy podjąć wymiany pokrycia dachowego naszego kościoła, które zwłaszcza od strony północnej przedstawia się już nieciekawie (mimo, że mieliśmy zabezpieczoną znaczną ilość środków na kopułę nad kaplicą).

Taki stan rzeczy wynika z wymogów Nadzoru Budowlanego – albowiem przed rozpoczęciem prac trzeba dokonać formalnego odbioru budynku kościoła i domu parafialnego.

Zmienione zaś przepisy budowlane wymusiły nieprzewidziane inwestycje, które pochłonęły znaczną ilość zgromadzonych środków.

Największa inwestycją, która kosztowała nas ponad 60.000,- zł było zamontowanie w kościele hydrantów.

Trzeba było również wykonać awaryjne oświetlenie drogi ewakuacyjnej – tutaj jednak sucholeska firma elektryczna wykonała te prace [które by kosztowały ponad 9.000,- zł] dla Parafii bezinteresownie.

Została też zamontowana szafka z głównym wyłącznikiem prądowym.

Czeka nas jeszcze zamontowanie 4 drzwi EI – 60, aby wydzielić strefy na wypadek pożaru.

Ufam, że wreszcie ten rok pozwoli nam spełnić planowane już od dwóch lat inwestycje z dachem kościoła.

Mówiąc o inwestycjach trzeba wspomnieć, że rzeczy używane już wymagają napraw.

I tak – była naprawa organów, urządzenia do rzucania tekstów na ekran, rzutnika, konserwacja płaskich połaci dachu kościoła i niektórych okien.

Te dzieła wspomniane wyżej, wraz z wykonaną dokumentacją powykonawczą i innymi jeszcze wydatkami sprawiły, że w minionym roku nasze wydatki to kwota 95.630,- zł.

Przypomnę, że w rok 2018 weszliśmy mając na koncie 108.200,- zł.

Na dzień dzisiejszy – uwzględniając ofiary kolędowe, ofiary składane do biura, ofiary składane na tacę – po zapłaceniu wykonanych prac oraz wszelkich powinności związanych z utrzymaniem Parafii (np. prąd, gaz, woda, wydatki administracyjne) – w rok 2019 wchodzimy mając przygotowane na czekające nas inwestycje 124.220,- zł.

Za wszelką ofiarność składam gorące podziękowanie.

             Zakończenie Roku jest okazją, kiedy pragnęłoby się bardzo wiele osób i wspólnot zaangażowanych w życie Parafii wymienić z imienia i nazwiska.

Jest to zawsze bardzo trudne – lista była by bardzo długa.

Niektóre osoby (będą to być może osoby powtarzające się - ale to tylko podkreśli ich zaangażowanie) pragnąłbym przywołać i wyrazić wdzięczność za bezinteresowne zaangażowanie na rzecz Parafii.

Kilka osób przywołałem w podziękowaniach podczas Pasterki – wszystkie je zachowuję we wdzięcznej pamięci.

Spośród nich chciałbym jeszcze raz podziękować Ks. Michałowi, Siostrom Misjonarkom oraz  Panu Józefowi Kubiakowi.

Dziękuję bardzo chętnie wspierającym nas Panu Konradowi Bieda i dającemu szczególnie dużo czasu i serca dla Parafii Panu Leszkowi Krasnosielskiemu.

Dziękuję Pani Małgorzacie Cichowskiej za nieustanną troskę o kwiaty w kościele, dziękuję Pani Marii Krasnosielskiej i Panu Piotrowi Bręczewskiemu którzy  prowadzą Parafialną stronę internetową, Pani Alicji Jajko – troszczącej się o Facebook`a oraz osobom, które przekazują swoje refleksje.

Dziękuję Parafialnemu Zespołowi CARITAS i wszystkim osobom wiodącym w poszczególnych Grupach Duszpasterskich oraz wszystkim ich uczestnikom.

Ogromna wdzięczność należy się Pani Helenie Pikuła, doświadczonej obecnie chorobą (dziękujemy Pani Marii Krasnosielskiej i Pani Alicji Koc za wsparcie nas w tej sytuacji dyżurami w Biurze Par.),   Pani Zofii Górnej troszczącej się o nas – kapłanów w kuchni, i wszystkim osobom, które troszczą się o Dom Parafialny oraz o porządek w naszym kościele.

Bardzo wielkie uznanie należy się Wspólnocie Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej.

Wszystkie  bez wyjątku osoby, które mają jakąkolwiek cząstkę (duchową czy materialną) w ożywianiu naszego życia Parafialnego - składam w Sercu Jezusa i Maryi.

 

Jako duszpasterze czujemy bardzo wielką życzliwość wobec Kościoła i wobec nas – co nas umacnia w naszym posługiwaniu.

 

Niech Bóg wszystkim obficie błogosławi. Amen.

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań