Relacje, teksty »

Pamiętamy. Chojnica - Morasko. 03. listopada 2019

Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba. [...] Niech Maryja, Brama Niebios, pomoże nam, byśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu Ojczyzny Niebieskiej, ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu, na ziemi.

Jan Paweł II

  • Morasko

Wieczny odpoczynek

racz zmarłym dać Panie,

a Światłość wiekuista

niechaj im świeci…

  • Chojnica

Dobry Jezu,

a nasz Panie,

daj im wieczne spoczywanie.

A dusze

wszystkich wiernych zmarłych

niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Amen.

 

„Modlić się za żywych i umarłych” to jeden z siedmiu uczynków miłosierdzia względem duszy.

Tak więc żywi spiesząc z pomocą zmarłym sami umierać będą z nadzieją, że im też ktoś okaże kiedyś modlitewne współczucie…

eMKa

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań