Relacje, teksty »

NMP Różańcowej - 7. pażdziernika

Wspomnienie NMP Różańcowej

Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Jan Paweł II

Na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską każdy z Członków Żywego Różańca może zyskać w tym dniu odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

***

IMIENINY KSIĘDZA WIKARIUSZA

Księże Michale

Niech Pan Bóg prowadzi Cię swoimi ścieżkami i napełnia Duchem Świętym

dodając sił do pełnienia wszystkich dzieł, które Tobie powierzył,

Twoi Patronowie niech wstawiają się za Tobą wyjednując wszelkie potrzebne łaski,

a Maryja niech darzy matczyną miłością.

Szczęść Boże!

Msza św. w intencji ks. Michała – niedziela, 7 października, godz. 10.00.

Zapraszamy!

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań