Relacje, teksty »

Nawrócenie św. Pawła 25 stycznia

Nawrócenie św. Pawła Apostoła
25 stycznia

 

W kalendarzu liturgicznym 25. stycznia obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

Św. Paweł (wcześniej Szaweł) urodził się w Tarsie w Cylicji, w rodzinie żydowskiej. Naukę pobierał w Jerozolimie u Gamaliela. Wkrótce stał się doskonałym znawcą dawnego Prawa oraz posiadł umiejętność egzegezy i sztukę dysputy. Był on świadkiem ukamienowania św. Szczepana (pierwszego męczennika), a jako gorliwy faryzeusz sam także zaczął prześladować chrześcijan.

 

Nawrócenie przeżył w drodze do Damaszku, dokąd udał się na polecenie najwyższego arcykapłana, w celu pojmania chrześcijan i dostarczenia ich do Jerozolimy. Około północy, niedaleko Damaszku, rozbłysła nagle wokół niego światłość niebieska, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" (Dz 24,4).

W duszy św. Pawła dokonała się gwałtowna przemiana, nawrócił się na wiarę chrześcijańską, przyjął chrzest (i nowe imię) oraz "zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym" (Dz 9,20) – stał się on niestrudzonym apostołem wśród pogan.

Św. Paweł uważany jest za autora 13 listów skierowanych bądź do wspólnot chrześcijańskich, bądź pojedynczych osób; odbył 3 wielkie podróże misyjne, pokonał ok. 10 tys. km dróg morskich i lądowych. Wielokrotnie doświadczał głodu, był więziony i wystawiany na pośmiewisko. Trudził się bez ustanku dla Bożej sprawy głosząc ludziom prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

O swoim życiu napisał:

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem..." (2Tm 4,7).

Został ścięty w Rzymie w roku 67 (podczas prześladowań chrześcijan).

 

***

Trwa "bieg" naszego życia - czas dany nam od Boga.

Jak go wykorzystujesz?

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań