Relacje, teksty »

KROMKA SŁOWA

 

·         Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą;

i taką miarą, jaką wy mierzycie i wam odmierzą. Mt 7, 1

 

·         Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie! Mt 7, 12

 

·         Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał.  Ps 37, 5

 

·         Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! Ps 55, 23

 

·         Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z Tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Pwt 31, 6

 

·         Niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. 1 Kor 7, 17

 

·         Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Ps 42, 2

 

·         Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapień bądź wytrwały. Syr 2, 4

 

·         Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Jr 20, 7

 

·         Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Iz 40, 8

 

·         Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Lb 6, 24-27

 

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań