Relacje, teksty »

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

POWSTANIE KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

 

 

 

 

W latach 80. XX wieku w łonie Kościoła katolickiego zaobserwowano potrzebę wskazania nowych dróg ewangelizacji, nowych wskazań dotyczących aplikacji wymagań wiary w codziennym życiu. Grupy wiernych napotykały trudności z jasnym wyrażeniem prawd, które Kościół uważał za wiarygodne i przyjęte przez tradycję. Pytano też o wskazania dotyczące życia moralnego, jako odpowiedzi na ciągle zmieniające się warunki życia przede wszystkim w społeczeństwach wysoko uprzemysłowionych. Jan Paweł II podjął wówczas decyzję o przygotowaniu we współpracy z wszystkimi biskupami świata książki, w której przeciętny katolik mógłby znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące swojej wiary. W duchu posoborowym postanowiono napisać obszerne dzieło wyjaśniające, w co wierzy współcześnie Kościół. Koordynatorem przedsięwzięcia wybrany został ówczesny kard. Joseph Ratzinger.

Prace nad obecnym Katechizmem zostały zwieńczone w 1992 r., kiedy opublikowano oficjalny tekst w języku francuskim. Tekst ten przekazano wiernym i przetłumaczono na szereg języków narodowych, aby można było zgłosić do niego uwagi. Pierwsza wersja polska ukazała się w 1994 r. Kolejnym etapem było przesłanie poprawek przez biskupów i opracowanie oficjalnego tekstu po łacinie. Do ważniejszych korekt zaliczyć trzeba nowe zredagowanie punktów 2266-2267, które mówią o karze śmierci. Łacińska editio typica została ogłoszona w 1998 r. Na jej podstawie opracowano ponowne tłumaczenia. W Polsce opublikowano najpierw same Corrigenda (poprawki), a w 2002 r. drugie wydanie polskie całego katechizmu.

 

STRUKTURA I TREŚĆ KATECHIZMU

Katechizm składa się z 2865 punktów. Całość podzielona jest na części, działy, rozdziały, artykuły i niekiedy na paragrafy. Charakterystyczne jest to, że punkty znajdujące się na końcu artykułu stanowią skrót poprzednich.

Opublikowany w 1992 r. Katechizm składa się z pełniącej rolę wstępu konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Fidei depositum oraz z 4 części.

  • Pierwsza część jest szczegółową analizą poszczególnych elementów Credo (wyznania wiary).
  • Druga część omawia celebrację misterium chrześcijańskiego, czyli zagadnienie misterium paschalnego – tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz 7 sakramentów Kościoła.
  • Trzecia część dotyczy zasad moralności chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przykazań Dekalogu.
  • Czwarta część określa cechy modlitwy chrześcijańskiej, ze zwróceniem uwagi na modlitwę Ojcze nasz.

 

REFLEKSJA

Udało mi się przeczytać. Więc podzielę się z Wami, kilkoma uwagami.

Katechizm składa się z czterech części, które można krótko nazwać: Wiara, Sakramenty, Dekalog, Modlitwa. Katechizm czyta się szybko, miło i przyjemnie. Posiada on mnóstwo odnośników do innych dokumentów Kościoła, opracowywanych np. przez Sobory.

Jest godny polecenia. Jest drugą „pozycją” - po Piśmie Świętym, którą każdy powinien mieć w domu dla codziennego użytku, aby jeszcze głębiej zrozumieć naszą chrześcijańską wiarę - polecam wszystkim!

 

 

DLACZEGO ZACZĄŁEM CZYTAĆ KATECHIZM?

 

Impulsem była „oferta” ks. Andrzeja: studiujemy Katechizm Kościoła Katolickiego, w wyniku czego grupa parafian przez blisko trzy lata sukcesywnie, rozdział po rozdziale, czytała i analizowała tekst K.K.K.

Praca polegała na przeczytaniu i przemyśleniu zadanego tekstu w domu, podkreśleniu ważnych lub niezrozumiałych zagadnień, a w trakcie spotkania wspólnie dyskutowaliśmy i analizowaliśmy zadany materiał.

Było warto!

W materiale wykorzystano fragmenty z innych czasopism katolickich.

Pielgrzym

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań