Relacje, teksty »

JUBILEUSZ 1050-LECIA BISKUPSTWA W POZNANIU

JUBILEUSZ 1050-LECIA BISKUPSTWA W POZNANIU

Dwa lata po Chrzcie Mieszka I, w 968 r. Polonia cepit habere episcopum – „Polska zaczęła mieć swego biskupa” (Annales Bohemici). Biskupstwo poznańskie w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie i było zależne wprost od Stolicy Apostolskiej.

Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej, a książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa.

Świętowanie jubileuszu winno zaowocować naszym większym zaangażowaniem w życie i misję Kościoła, przede wszystkim w życie naszych parafii, gdyż parafia jest podstawową wspólnotą zbawienia i miejscem budowania Kościoła. Szczególne celebracje jubileuszowe w parafiach będziemy przeżywali w wigilię Zesłania Ducha Świętego – 19 maja 2018 roku.

więcej: episkopat.pl/inauguracja-jubileuszu-1050-lecia-biskupstwa-w-poznaniu

***

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Panie Jezu Chryste,

świętując jubileusz pierwszego polskiego biskupstwa,

uwielbiamy Cię i wychwalamy.

Wyznajemy

naszą wiarę w Twoją obecność i działanie,

wczoraj, dziś i na wieki,

w Kościele, który żyje na polskiej ziemi.

Dziękujemy

za biskupa Jordana i jego następców,

kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich,

oddanych budowaniu Twojego Królestwa.

Prosimy,

bądź z nami i prowadź nas,

byśmy świadomi naszego dziedzictwa wiary,

odważnie podejmowali wyzwania nowych czasów. 

Pragniemy,

wsłuchani w Twoje słowo i otwarci na Twoją łaskę,

promieniować wiarą, nadzieją i miłością

oraz pracować nad duchową odnową siebie i świata.

Niech zawsze nam towarzyszy

błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego,

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

PAPIEŻ FRANCISZEK [ZA POŚREDNICTWEM PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ] UDZIELIŁ PRZYWILEJU ODPUSTU ZUPEŁNEGO WSZYSTKIM WIERNYM NAWIEDZAJĄCYM W FORMIE PIELGRZYMKI KATEDRĘ POZNAŃSKĄ I UCZESTNICZĄCYM NABOŻNIE W OBRZĘDACH JUBILEUSZOWYCH
– OD 2 GRUDNIA 2017 DO 25 LISTOPADA 2018 ROKU.

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań