Relacje, teksty »

Abp Skworc w liście na Adwent 2019: Eucharystia najcenniejszym skarbem

O konieczności ponownego odkrycia Eucharystii jako największej tajemnicy wiary pisze abp Wiktor Skworc w liście pasterskim w związku z nowym programem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce. W adwentowym liście metropolita katowicki apeluje do wszystkich ochrzczonych, na czele z biskupami i kapłanami „o jeszcze większą troskę o skarb Eucharystii”.

Abp Skworc przypomina prawdę o realnej obecności Chrystusa w eucharystycznych znakach chleba i wina. Zwraca uwagę, że celebracja eucharystyczna nazywana jest m. in. „źródłem, a zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, jest „dziełem samego Boga, powierzonym w nasze ludzkie, słabe dłonie”.

Z wdzięcznością odnosi się do parafialnych inicjatyw eucharystycznych jak: kult eucharystyczny w pierwsze czwartki miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii. Jednocześnie prosi, by nie ustawać w modlitwie o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, bo „celebracja Eucharystii możliwa jest wyłącznie tam, gdzie posługują kapłani”.

Za II Synodem Archidiecezji Katowickiej przypomina, że „w ciągu dnia drzwi wszystkich kościołów powinny być otwarte”, by umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu. Zachęca też, by – zgodnie z zaleceniami synodalnymi – w każdej parafii powstały zespoły liturgiczne. Ich celem ma być „przygotowanie liturgii niedzielnej Mszy św., podtrzymywanie w niedzielę Eucharystii o bardziej uroczystym charakterze tzw. sumy oraz wprowadzenie niedzielnej Mszy św. dla rodzin, z udziałem dzieci, rodziców, katechetów i wychowawców”.

W kontekście Eucharystii metropolita katowicki przypomina też znaczenie domu rodzinnego – „pierwszej i podstawowej szkoły chrześcijańskiej wiary”. Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej zachęca do udziału w regularnej formacji przyparafialnej.

Jednocześnie wyraża radość, że dzięki Bogu i determinacji ludzi, udało się „odzyskać niedzielę”. Tym bardziej, że jej centrum stanowi Eucharystia, która „rzuca światło na cały tydzień” i zaprasza każdego do „opieki nad naturą i ubogimi”. Niedziela – jak podkreśla metropolita katowicki – to „dzień ofiarowany nam przez Boga do świętowania” i „ma służyć uzdrowieniu relacji człowieka z Bogiem, z samym sobą, z rodziną, ze światem”. Niedzielny odpoczynek potrzebny jest każdemu, „aby pomyślał, kim jest i dokąd zmierza”.

Metropolita katowicki przekonuje, że nowy trzyletni program duszpasterski Eucharystia daje życie jest okazją do lepszego „zrozumienia wielkiej tajemnicy wiary i pogłębienia eucharystycznej pobożności, szczególnie poprzez właściwe przygotowanie, zaangażowanie i przeżywanie Mszy świętej oraz adorowanie Najświętszego Sakramentu”. Wyraża nadzieję, że owocem realizacji jego założeń będzie „odwzajemnienie bliskości Chrystusa” i ponowne odkrycie Eucharystii jako wielkiej tajemnicy wiary!

Odwołując się do realizacji nowego programu duszpasterskiego w kontekście parafialnym abp Skworc stwierdza, że „tematyką eucharystyczną powinny być naznaczone wszelkie formy rekolekcji i misji parafialnych oraz regularne spotkania wspólnot parafialnych”. Kapłanów zachęca do „wyjaśniania wiernym (…) istoty Eucharystii – jej głębokiej treści, symboliki – a także zbawczych skutków dla życia chrześcijańskiego”. Prosi także o udzielanie wiernym Komunii świętej pod dwiema postaciami w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej, Wigilii Paschalnej, w uroczystość Bożego Ciała, podczas sumy, a także w pierwsze czwartki miesiąca.

W związku ze zmieniających się stylem życia wiernych do księży dziekanów zwraca się z prośbą o „opracowanie – po właściwym rozeznaniu z księżmi proboszczami i parafialnymi radami duszpasterskimi – takiego planu odprawiania niedzielnych i świątecznych Mszy świętych w parafiach dekanatu, który uwzględniałby rytm życia i wypoczynku wiernych, nie wykluczając celebracji Eucharystii niedzielnej w godzinach późnowieczornych, nawet w parafiach o charakterze wiejskim”.

za: ekai.pl/abp-skworc-w-liscie-na-adwent-eucharystia-najcenniejszym-skarbem

 

list abp Wiktora Skworca: www.archidiecezjakatowicka.pl/eucharystia-daje-zycie

 

episkopat.pl/abp-skworc-o-nowym-programie-duszpasterskim-najwazniejsza-sprawa-kosciola-w-polsce-jest-eucharystia-i-swietowanie-niedzieli/ 

 

>>MATERIAŁY NT. NOWEGO PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO

>>RAPORT ISKK O ŚWIĘTOWANIU NIEDZIELI

>>PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ O ŚWIĘTOWANIU NIEDZIELI

 


18 września 2019

– Przeżywajmy niedzielę po Bożemu – zaapelował abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP. W Centrum Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku n. Dunajcem trwają obrady dyrektorów wydziałów duszpasterstwa ogólnego z całej Polski w ramach Komisji Duszpasterstwa KEP.

Uczestnicy spotkania zastanawiają się jak docierać do wiernych, by mieli oni większą świadomość znaczenia Eucharystii, jako daru. Księża dyrektorzy pracują przede wszystkim nad programem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce na lata 2020 – 2021.

 

– „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – taki temat podejmujemy i koncentrujemy się na Eucharystii jako na prawdzie, która jest celebrowana. Natomiast pierwszy rok, który rozpocznie się od tegorocznego Adwentu będzie poświęcony refleksji, nauce i przypomnieniu Eucharystii jako prawdzie wyznawanej – podkreślił abp Wiktor Skworc.

 

– Kościół żyje, buduje się, Kościół rośnie Eucharystią – przypomina metropolita katowicki. „Trzeba, żebyśmy wszyscy sobie to uświadomili, nie tylko duchowni, ale i świeccy. Eucharystia to szczyt i źródło” – dodał duchowny.

Zdaniem przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP potrzebna jest refleksja nad Eucharystią jako darem.

 

– Zauważmy lekceważenie, opuszczanie Mszy św. Budzą nas czasem do działania wielkie akcje. Mamy stanąć pod krzyżem, ale tak naprawdę stanąć pod krzyżem to znaczy co niedziele uczestniczyć w Eucharystii, bo tam się uobecnia wydarzenie krzyża tu i teraz – zaznaczył abp Wiktor Skworc.

 

Metropolita katowicki podkreśla, że niedziela jest dla Boga i dla człowieka. – Zachęcamy parafie, żeby występowały do wiernych także z pozaliturgiczną ofertą, aby również w taki sposób budować wspólnotę parafialną. To od nas zależy czy niedziela będzie Dniem Pańskim – powiedział abp Wiktor Skworc, który przewodniczy obradom w Gródku nad Dunajcem.

 

za: ekai.pl/przezywajmy-niedziele-po-bozemu

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań