Małżeństwo i rodzina »

Zmiany śluzu szyjkowego

 W przeciętnym cyklu, po miesiączce, w przedsionku pochwy zwykle nie stwierdza się śluzu, czemu towarzyszy odczucie suchości.

Rosnący poziom estrogenów w I fazie cyklu oddziaływuje na komórki gruczołowe szyjki macicy, które zaczynają wydzielać zmieniający się z dnia na dzień śluz.

 
Na obserwację śluzu składają się:

- odczucie,

- wygląd śluzu.

Kobieta w ciągu dnia zwraca uwagę na to, co odczuwa w przedsionku pochwy. Można odróżnić odczucie: sucho, wilgotno, mokro, ślisko, naoliwienie.

Wygląd śluzu bada się każdorazowo przy korzystaniu z toalety, dotykając przedsionka pochwy umytą ręką lub papierem toaletowym i oceniając wzrokiem jego cechy. Można odróżnić następujące cechy śluzu: mętny, lepki, kleisty, przejrzysty, rozciągliwy, płynny, czasem podbarwiony krwią.

 

Pojawiający się w cyklu miesiączkowym śluz ma początkowo cechy tzw. śluzu mniej płodnego – może być mętny, mleczny, lepki, kleisty, dający odczucie wilgotności.

Następnie obraz śluzu zmienia się na śluz o cechach tzw. śluzu wysoce płodnego – jest przejrzysty, rozciągliwy, dający odczucie mokrości, śliskości, naoliwienia w przedsionku pochwy.

Szczyt objawu śluzu to ostatni dzień obecności jakiejkolwiek cechy śluzu wysoce płodnego (przejrzystość, rozciągliwość i/lub odczucie śliskości, mokrości, naoliwienia). Szczyt ten ustala się retrospektywnie, tzn. następnego dnia, gdy śluz ponownie zmienia się na gęsty, lepki z odczuciem wilgotności lub zaniknie zupełnie i powróci odczucie „sucho”.

Szczyt objawu śluzu zaznacza się na karcie cyklu literą S inumeruje się kolejne trzy dni poszczycie. W fazie poowulacyjnejw przedsionku pochwy nie ma śluzu, jest sucho lub pojawiają się łaty śluzu o cechach śluzu mniej płodnego.

 

Codzienne obserwacje śluzu notuje się wieczorem. Jeżeli w tym samym dniu obserwuje się śluz różnego typu, to wieczorem notuje się cechy śluzu najbardziej płodnego!

 za: NPR, jw.

 

wróć

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań