Małżeństwo i rodzina »

Zmiany podstawowej temperatury ciała (PTC)

 PTC - to temperatura spoczynkowa, mierzona po co najmniej 3-godzinnym śnie, zaraz po przebudzeniu, przed wstaniem z łóżka, w pochwie lub odbytnicy (5 min.), ewentualnie pod językiem (8 min.) i zapisana zaraz po zmierzeniu.

Zasady mierzenia PTC:

- zawsze tym samym termometrem i w tym samym miejscu pomiaru w ciągu tego samego

 cyklu,

- zawsze o tej samej godzinie.

uwaga!

*dopuszczalne są półgodzinne odchylenia od stałej godziny pomiaru,

*większe odchylenia można korygować przez dodanie do wyniku pomiaru wcześniejszego lub odjęcie od wyniku późniejszego 0,10C/godz. (2 kratki na karcie cyklu). Korektę taką można przeprowadzić jedynie w godzinach 4.00 – 11.00.

- na karcie cyklu należy zaznaczyć wszelkie zakłócenia, które mogłyby mieć wpływ na PTC: choroba, przyjmowane leki, przemęczenie, stres, zmiana klimatu, alkohol wypity poprzedniego dnia, zmiana termometru, inna godzina pomiaru.

 

Na PTC ma wpływ poziom progesteronu we krwi - po jajeczkowaniu ciałko żółte wytwarza progesteron, który powoduje wzrost PTC i jej utrzymanie się na poziomie wyższym do końca cyklu przez ok. 14 dni (norma 12 -16 dni).

 

Skok temperatury rozpoznaje się, gdy różnica pomiędzy najwyższą z sześciu temperatur niższych, poprzedzających skok, a trzecią nie zakłóconą temperaturą wyższą wynosi min. 0,20C.

Wykres PTC odpowiadający takim warunkom nosi nazwę wykresu dwufazowego i potwierdza dokonane w tym cyklu jajeczkowanie.

 

Dla wyraźnego oddzielenia fazy temperatur niższych od wyższych rysuje się tzw. linię pokrywającą, według zasad:

- powinna ona przebiegać pół kratki nad najwyższą z sześciu niezakłóconych temperatur poprzedzających skok,

- powyżej tej linii powinny się znaleźć co najmniej 3 kolejne niezakłócone temperatury, z których trzecia powinna znajdować się co najmniej o 0,20C powyżej najwyższej z sześciu temperatur poprzedzających skok (jeżeli trzecia temperatura nie spełnia tego warunku czekamy na czwartą, która musi jedynie znajdować się ponad linią pokrywającą).

za: NPR, jw.

 

wróć

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań