Historia »

Historia parafii 2001-2013

2001 - 14.II. Ks. magister Tadeusz Murawski, dotychczasowy wikariusz mianowany został przez Abp. Juliusza Paetza proboszczem Parafii p.w. Św. Stanisława B. i M. w Ceradzu Kościelnym.

 

2001 - 3-7.III. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Przewodnikiem duchowym był ks. Maciej Kubiak, proboszcz Parafii Otorowo, były redaktor „Małego Przewodnika Katolickiego”.

 

2001 - 21.III. Za przyczyną anonimowego ofiarodawcy na nowym kościele zawieszony został 800- kilogramowy dzwon.

 

2001 - 29.III. Przed Mszą Św. o godz. 18.00 poświęcenia nowego dzwonu dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak. Napis na dzwonie głosi: ”Imię moje Święty Jan – Jam jest glos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską” (J 1, 23).

 

2001 - 20.IV. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Juliusz Paetz udzielił w Suchym Lesie Sakramentu Bierzmowania.

 

2001 - 17.V. Aktem notarialnym przekazano naszej Parafii działkę o pow. 2,411ha na powiększenie Cmentarza Parafialnego w Morasku.

 

2001 - 28.VI. Dekretem z dnia 28 czerwca 2001r. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Julisz Paetz mianował Ks. Seniora Kazimierza Flotyńskiego Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Szamotułach.

 

2001 - 30.VI. Na stanowisko wikariusza zostaje powołany Ks. Neoprezbiter Piotr Twardy.

 

2001 - Wykonano nagłośnienie w kościele i kaplicy, przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej.

 

2002 - 26.V. Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa Ks. Proboszcza Andrzeja Niwczyka

 

2003 - 11.I. Podłączenie do kościoła gazu.

 

2003 - 7. III. Przeprowadzka księży do nowego Domu Parafialnego.

 

2003 - 1.VI. Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa Ks. Seniora Kazimierza Flotyńskiego.

 

2003 - 19.VI. Pierwsza procesja wokół nowego kościoła.

 

2003 - VI. Pożegnanie Ks. Piotra Twardego.

 

2003 - 23.VIII. Pogrzeb długoletniego zakrystianina, p. Władysława Marczaka.

 

2003 - 25.VIII. Wikariuszem zostaje ks. dr Marek Tarło – Jawtok.

 

2003 - 11.IV. Uroczystość nadania sucholeskiemu Gimnazjum im. Jana Pawła II, Mszę Św. celebruje Ks. Bp. Grzegorz Balcerek.

 

2003 - 16.IX. Uroczysta Msza św. z okazji 25-lecia Pontyfikatu Ojca Św. Jana Pawła II.

 

2003 - 21.IX. Otwarcie w Suchym Lesie Placówki Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

 

2003 - 21.XII. Uruchomienie ogrzewania w kościele.

 

2004 - 28.V. Prace rozbiórkowe wewnątrz starej kaplicy.

 

2004 - 11.VI. Rozbiórka ścian zewnętrznych baraku.

 

2004 - 30.V. Ustanowienie przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego pierwszych w parafii Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.

 

2004 - VII/VIII. Kurs lektorski dla ministrantów w Sierakowie i wyjazd grupy ministrantów na obóz do Ostrowca (opiekun – ks. Marek Tarło - Jawtok).

 

2004 - 23.X. Uroczysta Msza Św. w Poznańskiej Katedrze pod przewodnictwem Ks. Bp. Grzegorza Balcerka i ustanowienie 7 ministrantów z parafii do pełnienia funkcji lektora.

 

2004 - X/ XI. Założenie na cmentarzu parafialnym kostki brukowej ( w głównej alei) i podłączenie wody.

 

2004 - 22. XI. Nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w znaku figury Matki Boskiej Wieleńskiej, Ucieczki Grzeszników.

 

2004 - 11.XII. Zakończenie rozbiórki starej kaplicy.

 

2004 - 24.XII. Oddanie do użytku wykończonej kaplicy w nowym kościele.

 

2005 - 1-2 IV. Modlitwa w intencji Ojca Świętego.

 

2005 - 2.IV. Ok. godz. 23:00 Msza Św. w intencji zmarłego (21:37) Ojca Świętego i nocne czuwanie.

 

2005 - 8.IV. Spotkanie w Gimnazjum poświęcone Janowi Pawłowi II, procesyjne przejście z relikwiami Ojca Świętego do Kościoła NSPJ w Suchym Lesie, uroczysta Msza Św. w intencji śp. Jana Pawła II, po niej modlitewne czuwanie prowadzone przez młodzież.

 

2005 - 03.V. Uroczysta Msza Św. w Poznańskiej Katedrze pod przewodnictwem Ks. Bp. Grzegorza Balcerka i ustanowienie dwóch ministrantów z parafii do pełnienia funkcji psałterzysty i kantora.

 

2005 - 23.V. Przyjęcie przez młodzież Sakramentu Bierzmowania z rąk Ks. Bp. Grzegorza Balcerka.

 

2005 - 5.VI. Ustanowienie kolejnych Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii.

 

2005 - 5.VI Festyn Parafialny.

 

2005 - VI. Pierwszy etap prac przy docelowej posadzce kościoła (zasypanie stopni i uskoków, wyrównanie pochyłości, pierwsza warstwa betonu).

 

2005 - 23 i 24.VI – Msze święte kończące rok szkolny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

 

2005 - 30.VI – 6.VII – kurs lektorski w Sierakowie (bierze udział 6 ministrantów naszej parafii).

 

2006 – 2.IV. Spektakl słowno–muzyczny przygotowany przez s. Lucynę i młodzież naszej Parafii w I Rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

2006 – 25.V. Pożegnanie śp. ks. Kanonika Kazimierza Flotyńskiego, który jako kapłan przez 53 lata służył Bogu i ludziom.
 

Do końca roku trwają prace wokół kościoła:

 

   - powstają murki oporowe, schody z cegły klinkierowej oraz balustrady,

 

   - rozebrana zostaje stara kostnica stojąca przy kościele,

 

   - teren wokół kościoła, pasaż dla pieszych oraz dojazd do Domu Parafialnego wyłożony jest kostką granitową (razem ok. 1700 m kw.).

 

  2007 – formacja duszpasterska przebiega pod hasłem: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”

 

   - kazania pasyjne głosi ks. Adam Sikora,    - rekolekcje dla dorosłych ks. Stanisław Ormanty,

 

   - rekolekcje dla dzieci i młodzieży księża: Jacek Zjawiń i Konrad Rapior.

 

  Wielki Czwartek – Eucharystia celebrowana przez ks. Bp. Grzegorza Balcerka, który za przykładem Pana Jezusa obmywa nogi dwunastu mężczyznom.

 

maj – Sakrament Bierzmowania z rąk ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego przyjmuje 61 osób.  

 

2008 – 10.VI. Mszę św. w intencji powołań odprawia ks. Neoprezbiter Marcin Głowiński znany parafianom z wcześniejszych praktyk duszpasterskich i katechetycznych.

 

   Do końca roku trwają prace przy kościele:    - wyłożenie płytkami zakrystii,    - ocieplenie strychu,    - tynkowanie garaży w Domu Parafialnym,    - przygotowanie pomieszczenia dla Caritas,    - rozpoczęcie prac murarskich przy schodach w wieży południowej.

 

  2008 – 7.I. Rozpoczęcie prac przy posadzce w Prezbiterium.   2008 – 11.III. Drewniany ołtarz, ambona i fotel dla księdza zastąpione zostają marmurowymi.

 

  Kolejno w kościele pojawiają się:    - pierwsze nowe ławki,    - Tabernakulum,    - chrzcielnica, Podłoga w całym kościele oraz filary wyłożone zostają granitowymi płytami i kolejno stare ławki zastępowane są nowymi.

 

  2008 – 8–16.VI. Parafialna Pielgrzymka do Grobu Sługi Bożego Jana Pawła II. Organizatorem i przewodnikiem duchowym jest ks. Marek Tarło – Jawtok.

 

  Sierpień – pożegnanie ks. Marka.   2008– 17.VIII. Obchody Jubileuszu 50-lecia Kapłaństwa ks. Prałata Franciszka Szczykutowicza, wspomagającego modlitewnie i finansowo naszą Parafię z Florydy.

 

  2008. 29.VIII. Powitanie ks. Jakuba Knychały, nowego wikariusza naszej Parafii (z zadaniem budowy kościoła na Os. Grzybowym).

 

  2008 – 19.IX. Wizytacja Kanoniczna w Parafii. Spotkania wiernych z ks. Arcybiskupem. Uroczysta Msza Święta połączona z poświęceniem umieszczonych w ołtarzu relikwii przywiezionych z Ziemi Świętej (kamień z Golgoty).

 

  2008 – 28.IX. Spotkanie podczas każdej mszy św. z członkami Wspólnoty Cenacolo.

 

  Październik - w każdą środę i sobotę miesiąca Różaniec przy figurze Matki Bożej Fatimskiej na Os. Grzybowym pod duchowym kierownictwem ks. Jakuba.

 

  2008 – 24-25.X. Całonocne Nabożeństwo Pokutno – Wynagradzające połączone z przyjęciem szkaplerza.

 

   Listopad – zamontowanie drzwi wewnętrznych w kościele przy bocznych wyjściach, rozebranie blaszanych garaży, przeniesienie dzwonnicy oraz położenie kostki brukowej na terenie przylegającym do księgarenki.      2008 – 23.XI. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – odnowienie przez siostry: Lucynę i Annę ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

 

 

 

 

 

2009 – 01.I. Dekret Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego dotyczący erygowania parafii w Złotnikach (pw. św. Joanny Beretty Molla, proboszcz - ks. Jakub Knychała) i określający nowe granice Parafii Chojnica-Morasko-Suchy Las.

 

 

 

  2009 – 19.I. Nabożeństwo Ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  

wiosna 2009 – zakup nowych organów, konfesjonałów oraz końcowe prace przy posadzce na chórze, w wieżach i na klatce schodowej w Domu Parafialnym.

 

2009 – 26.IV. IV Festiwal Muzyki Sakralnej przygotowany przez Chór Parafialny Soli Deo i Ośrodek Kultury w Suchym Lesie.

 

2009 – 26.IV-2.V. Pierwszy Ogólnopolski Tydzień Biblijny przebiegający pod hasłem: „Dla mnie żyć to Chrystus” związany w tutejszej Parafii z ręcznym przepisywaniem Nowego Testamentu.

 

2009 – 7.VI. W nawiązaniu do jednej z inicjatyw Tygodnia Biblijnego, jaką było przepisanie Pisma Świętego (Nowy Testament),

w niedzielę - 7 czerwca - podczas Mszy Św. o godz. 1015 został uroczyście przyniesiony do ołtarza PARAFIALNY EGZEMPLARZ BIBLII.

 

 

2009 – 12.VI. Sakrament Bierzmowania udzielony młodzieży przez biskupa Marka Jędraszewskiego, po raz pierwszy modlącego się w sucholeskiej świątyni.

 

2009 – 13.VI. Msza Święta odprawiona przez ks. Prałata dr. Kazimierza Królaka, kapelana Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej dla uczczenia Komandora Maltańskiego, Michała Stanisława Dąbrowskiego.

 

 

2009 – 19.VI. Złoty Jubileusz Kapłaństwa byłego Proboszcza Parafii, ks. Michała Kamińskiego (TChr), połączony z Sumą Odpustową, Procesją Eucharystyczną oraz spotkaniem Jubilata z Parafianami przy stole.

 

 

2009 – 1.VII. Dekret nominujący Ks. Neoprezbitera Michała Nowackiego wikariuszem Parafii Chojnica – Morasko - Suchy Las.

 

2009 – 6.VII. 75. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z udziałem Ks. Wikariusza Michała Nowackiego i Parafian.

 

2009 – 23.X. Spotkanie kończące działalność istniejącego od 15 lat Komitetu Budowy Kościoła.

 

2009 – październik – Rozpoczęcie przygotowań do przyjęcia przez Parafię młodzieży z okazji Europejskiego Spotkania Młodych (Taize) w Poznaniu  - grudzień 2009 / styczeń 2010.

 

 

2009 – 29.XII. Przyjęcie przez Parafię młodzieży, która przyjechała do Poznania na Europejskie Spotkanie Młodych (Taize).

Parafia Morasko - Suchy Las oraz Złotniki przyjęła łącznie ok. 210 osób z Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Ukrainy, Chorwacji, Litwy oraz Białorusi (w tym księży, siostry zakonne i diakonów).

 

2010 – 9.IV. Koncert Stanisława Soyki – muzyczna interpretacja „Tryptyku Rzymskiego”. Koncert zorganizowany został z inicjatywy Ośrodka Kultury w Suchym Lesie wobec 5 rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. 

 

2010 –  12.IV. Msza święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny oraz ofiar katastrofy w Smoleńsku (zginęło 96 osób) udających się na uroczystości do Katynia dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskich (70 rocznica).  

 

2010 – 29.V – 6.VI. Misje Święte prowadzone przez Księży Misjonarzy z Gostynia: ks. Adama Adamskiego i ks. Stanisława Gawlickiego.

Przebiegały one pod hasłem: „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”. (Msza święta z nauką dla dzieci, nauka dla młodzieży, Msza święta na cmentarzu, nabożeństwo pokutne przygotowujące do spowiedzi, spowiedź, odnowienie Sakramentu Małżeństwa, Msza święta i procesja z kazaniem w Boże Ciało, odwiedziny chorych, nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym i poświęcenie krzyży, Msza święta z Sakramentem Chorych, Msza święta dla dzieci z Błogosławieństwem, różaniec, czuwanie z Janem Pawłem II, Msza święta z nauką i Błogosławieństwo na zakończenie misji).

 „Matko, która nas znasz ... do Syna Swego nas prowadź”

 

2010 – 25.VII. Złoty Jubileusz życia zakonnego s. Benigny Olszańskiej – Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, przebywającej obecnie na placówce w Suchym Lesie (Msza św. celebrowana przez ks. Zenona Gąsiorowskiego TChr, homilia – ks. kan. Andrzej Niwczyk).

 

2010 – sierpień, Uroczysta Msza Święta połączona z pożegnaniem s. Lucyny

 

2010. 29/30. IX. Całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

2010 – 21.XI. Msza Jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia Chóru parafialnego Soli Deo

 

2011 - luty. W sucholeskiej świątyni został umieszczony - zgodnie z jej wezwaniem - centralny znak: drewniana rzeźba Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wychodzące z Serca Jezusowego promienie - symbol Łaski Bożej - znajdują swoje powtórzenie w tych miejscach, poprzez które Pan Bóg działa i udziela swojej Łaski: są to miejsca udzielania Sakramentów i głoszenia Słowa Bożego. Gestem Swojej ręki wskazuje Jezus na tabernakulum, gdzie pozostawił nam Siebie - w Chlebie dającym życie wieczne. W obliczu Jezusa wyczytać można troskę o to, aby nikt z tych, których dał Mu Ojciec nie zginął, ale miał życie wieczne. 

 

2011 - 01.VII. Uroczystość NSPJ połączona z poświęceniem rzeźby - Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa - przez Prefekta Seminarium, ks. Krzysztofa Różańskiego (Sumistę Odpustowego głoszącego od poniedziałku homilie przygotowujące parafian do Odpustu i uroczystego poświęcenia rzeźby).

 

2011 16-18.VIII. Dom Parafialny - ocenzurowana w Parlamencie Europejskim wystawa: PRAWDA I PAMIĘĆ - SMOLEŃSK 10. IV 2010 (PKGP)

 

2011 - 21.VIII. Pożegnanie ks. Michała Nowackiego

 

2011 - 25. VIII dekret powołujący ks. Tomasza Brussy wikariuszem Parafii Chojnica - Morasko - Suchy Las

 

2011 - sierpień/wrzesień - prace malarskie wewnątrz kościoła

 

2011 - listopad. Ubogacenie świątyni o malowany na drewnie nowy wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz wyścielenie siedzisk.

 

2012 – marzec. Modernizacja zawieszenia dzwonu (związana ze zmniejszonym przenoszeniem na mury kościoła drgań akustycznych) oraz zamontowanie elektronicznego sterowania nowej generacji.

 

2013 - styczeń. Poświęcenie obrazu NSPJ w Paray-le-Monial.
 
2013 - luty. Ofiarowanie Parafii nowych lamp procesyjnych i nowoczesnego projektora z ekranem.

 

2013 - marzec/kwiecień. Ubogacenie wystroju kościoła przez ofiarowane uposażenie prezbiterium (świecznik z krzyżem, stojak pod paschał, zacheuszki i pulpit w miejscu przewodniczenia) oraz zakup ławek na balkon.

 

2013 – 4 - 11.V. Rekolekcje przed konsekracją kościoła: „Dzięki kościołowi stajemy się Kościołem” (Ks. dr Szymon Stułkowski).

 

2013 – 12.V. Poświęcenie kościoła i ołtarza (Ks. Abp Metropolita Poznański S. Gądecki).

 

2013 – 3-4.XI. Wizytacja kanoniczna w Parafii. Uroczysta Msza Święta, procesja żałobna na cmentarzu w Chojnicy połączona z poświęceniem pomnika ks. B. Hertmanowskiego oraz spotkania wiernych z Ks. Biskupem Grzegorzem Balcerkiem.

 

2013 - 30.XI - 6.XII.  Misje Parafialne połączone z Intronizacją NSPJ w Rodzinach i Parafii, prowadzoene przez Misjonarza O. Czesława Blocha, SCJ. 

 

Tekst przygotowała Maria Krasnosielska
Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań