Grupy parafialne »

Krąg Biblijny

Od października 2008r. w naszej parafii rozpoczął działalność krąg biblijny, którego moderatorem do sierpnia 2009r. był ks. Jakub Knychała, od października 2009r. ks. Michał Nowacki. Od 2016 roku spotkania Kręgu Biblijnego wznowił ks. Wojciech Bonk.

 

Na potrzebę tworzenia takich grup w każdej parafii zwrócił uwagę Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, wpisując tę inicjatywę w Archidiecezjalny Program Duszpasterski jako element Dzieła Biblijnego.

 

Inicjatywa zaś wynikła z zachęty Ojca Świętego Jana Pawła II, by chrześcijanie rozważali Pismo Święte we wspólnocie.

 

Wszystkie osoby zainteresowane zgłębianiem Pisma Świętego zapraszamy serdecznie do włączenia się w spotkania naszego Kręgu !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

 

Bezpośredni link do Dzieła Biblijnego Archidiecezji Poznańskiej: poznan.biblista.pl

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań