Głos Kościoła » Papież Franciszek »

Modlitwa w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 5 - 19.10.2014r.

Zachęcamy kościoły, wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia do modlitwy w intencji Synodu podczas Eucharystii i innych nabożeństw w czasie trwania prac synodalnych. W Rzymie modlitwa będzie sprawowana każdego dnia w kaplicy Salus Populi Romani, w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej w intencji Synodu. 

 
Zachęca się do odmawiania napisanej przez Papieża Franciszka Modlitwy do Św. Rodziny, Zalecane jest także odmawianie różańca w intencji prac synodalnych. 
 
 
Modlitwa do Św. Rodziny w intencji Synodu 
 
Jezu, Maryjo i Józefie 
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
 
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
 
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
 
Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
 
Boże, który nie porzucasz dzieła rąk Swoich, wysłuchaj naszych próśb: ześlij Ducha Twojego na Kościół u początku Synodu, aby ten, kontemplując blask prawdziwej miłości obecnej w Świętej Rodzinie z Nazaretu, uczył się od Niej wolności i posłuszeństwa w dawaniu odważnej i pełnej miłosierdzia odpowiedzi na wyzwania dzisiejszego świata.
 
Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań