Fotoalbum »

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie - 21.09.2019

Kilka myśli:

W haśle: Eucharystia daje życie jest wszystko.

Eucharystia jest źródłem pokarmu na życie wieczne.

Nie można bez Niej żyć.

Eucharystia jest Tajemnicą.

Jej odkrywanie powinno stać się dla katolika niekończącym się procesem.

Eucharystia przemienia.

Ma ona owocować miłością w codziennym życiu.

Eucharystia, dar największy, jest Boskim dwoistym darem: darem Ojca przez Syna dla ludzkości i darem Syna dla Ojca niebieskiego.

czytaj: episkopat.pl/ogolnopolskie-forum

eMKa


   
Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań