Godziny Mszy świętych

8:00, 10:00, 11:30, 18:00

17:00, 18:00 

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Bogusławskiego 3, 62-002 Suchy Las

facebook.com/NSPJSuchyLas

Kontakt:

+48 61 812-52-91 (ks. Proboszcz i biuro)

+48 61 812-56-56 (ks. Wikariusz)

proboszcz@parafiasuchylas.pl
   
 

Serdecznie witamy i zapraszamy !

Pamiętajmy o spoczywającej na nas odpowiedzialności za utrzymanie naszej parafii. Ofiary można przekazywać na konto Parafii: 47 1090 2590 0000 0001 2405 8077
Sucholescy parafianie

WIELKI POST 2020

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
(J 11,1-45) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty.

Dlaczego Pan Jezus zapłakał nad grobem Łazarza, skoro już za chwilę miał go wskrzesić?

 

czytaj: o.Jacek Salij OP

czytaj: www.slowo.redemptor.pl


Caritas rusza na pomoc szpitalom i uruchamia akcję #WdzieczniMedykom

Respiratory, termometry bezdotykowe oraz środki ochrony osobistej – tego najbardziej brakuje dziś medykom walczącym z epidemią koronawirusa... Budżet projektu wstępnie oszacowano na 12 mln zł. Środki pochodzić będą głównie od firm. Jako pierwsza akcję wsparła Fundacja Carrefour przekazując ponad 1,3 mln zł na zakup respiratorów i środków ochrony osobistej dla personelu medycznego... więcej

Najbliższe wydarzenia:

Zawieszone są nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej i inne celebracje.

Zawieszone wszelkie spotkania młodzieży i dorosłych (KSM, Chór, spotkania mam, itp.)

CODZIENNIE godz. 1830 - 2000

Adoracja Najśw. Sakramentu -
aby trwać na modlitwie w intencji zatrzymania epidemii

z okazją do Spowiedzi.

Informacje dotyczące naszych realiów Parafialnych:

Ponieważ liczba 5 osób dotyczy również Adoracji, z miłością braterską ustępujmy miejsce, kiedy widzimy, że nowe osoby wchodzą do kościoła.

Osoby, które z chwilą zakończenia swojego pobytu na Adoracji pragną przyjąć Komunię Św. (a nie były na Mszy Św.) prosimy o przejście do kaplicy.

*Członków Żywego Różańca Matek i Ojców oraz <Wspólnotkę Żywego Różańca Dzieci> - ponieważ nie będzie spotkań – prosimy o odmawianie kolejny miesiąc tych samych Tajemnic.

*Mimo I Piątku i I Soboty nie będzie tradycyjnego odwiedzania chorych z Komunią Św.

Podejmiemy te odwiedziny po ustaniu epidemii. (obecnie - jeśli ktoś indywidualnie porosi)

*Układ Mszy Świętych w I Piątek i I Sobotę – z zachowaniem ograniczenia co do ilości osób – będzie jak zwykle: godz. 800, 1700 i 1800.

Komunia Św. może być przyjęta wieczorem podczas Adoracji.

TRANSMISJE ON-LINE

 

Parafialny Różaniec św. codziennie o godz. 20:30

- można uczestniczyć "na żywo" bezpośrednio na stronie rozwijając pasek "facebook" na prawej krawędzi ekranu.

Transmisje z Kaplicy Matki Bożej
na Jasnej Górze

 

 

Transmisja On-line z Sanktuarium<br>w Krakowie-Łagiewnikach

Kamera w Sanktuarium św. Józefa

ARCHPOZNAN.PL | MODLITWA

/upload/pictures/kamionki-2.jpg

Nabożeństwa z kościołów archidiecezji w Internecie

W związku licznymi inicjatywami realizowanymi w trybie online przez parafie zamieszczamy kalendarium transmisji realizowanych w naszej archidiecezji.

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Abp Stanisław Gądecki 24 marca wydał Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemi.

Arcybiskup Metropolita Poznański udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św. wszystkim wiernym do Wielkiej Środy 8 kwietnia 2020 r. (dekret z 14 i 20 marca 2020 r.)

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.

 

Dekret księdza Abp St. Gądeckiego: archpoznan.pl/pl/w-archidiecezji-poznanskiej-obowiazuje-zarzadzenie-ws-koronawirusa

LITANIA - prośba o wybawienie od morowego powietrza zachowana
w rękopisie z połowy XVIII wieku, powstała w klasztorze benedyktynek  lwowskich, a obecnie przechowywana w ich archiwum w Krzeszowie

In Nomine Domini. Litania Na Czaszy Niebespieczne. Od Powietrza.
Kyrie eleyson, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchay nas,
Oycze Swięty Boze z Nieba; Zmiłuy się nad Nami;
Synu Odkupicielu Swiata Boże; Zmiłuy się &c;
Duchu Swięty Boze; Zmiłuy się nad Nami;
Swieta Troyco Jedyny Boze; Zmiłuy się nad nami;
Jezu Nayłskawszy, y Naymiłosiernieyszy, Zmiłuy;
Jezu ktory Serce skruszone wysłuchywasz; Zmił[uy];
Jezu ktory ranisz y Uleczasz, zabijasz y Ozywiasz; Zmi[łuy];
Jezu ktory utrapionych Łaskawie pocieszasz; Zmi[łuy];
Jezu ktorys niezliczonych chorych przyioł łaskawie
y uzdrowił; Zmiłuy sie nad Nami;
Jezu zrodło Żywey wody, ku Żywotowi wiecznemu
Wytryskaiącey; Zmiłuy się nad Nami;
Jezu Cierpliwosci y Pociecho Nasza, Zmiłuy się &c;
Jezu Żywocie, Swiatłosci, y Zbawienie Nasze; Zmiłuy;
Jezu Bądź Nam miłościwy; Odpusc Nam Jezu;
Od wszego złego, y od wszego grzechu; Wybaw nas Jezu;
Od Ducha niecierpliwego y nieczystego, Wybaw nas;
Od choroby zarazy, Wybaw nas Jezu;
Od Powietrza Morowego, głodu, y Woyny, Wybaw nas Jezu;
Od Potępienia wiecznego, Wybaw nas Jezu;

Od Bolesci wiecznych, Wybaw Nas Jezu;
Od skonania w gniewie Twoim y grzechu; Wybaw nas Jezu;
Przez łaskawe przyscie, y ubogie Narodzenie Twoie;
Zachoway nas Od morowego Powietrza Jezu;
Przez Utrapienie, Łzy y Prace Twoie; Zachoway Nas od
Morowego Powietrza Jezu;
Przez Smutek, pragnienie, y głod Twoy; Zachoway Nas
Od morowego Powietrza Jezu;
Przez bolesne rany, Krzyz y Krew Twoie, Zachoway nas
Od morowego Powietrza Jezu;
Przez Zmartwychwstanie, w Niebowstąpienie, y Chwałe
Twoie; Zachoway nas Od morowego powietrza Jezu;
Przez zasługi, y zacność, y Modlitwy Nayswiętwszey Matki
Twoiey; Zachoway nas od morowego Powietrza Jezu;
Przez Zasługi Swietych Patronow naszych; Woyczecha,
Stanisława, Wacława, Kazimierza, Floryana, Błogosławionego
Stanisława Kostki, Swiętey Elzbiety y
Jadwigi; Zachoway nas Od morowego Powietrza Jezu;
Przez Krew drogą Męczenikow Twoich; Ignacego, Jakoba,
Faustyna, Benedykta, y Anastazyi Patronow Tego
Miasta; Zachoway nas od morowego Powietrza, Jezu.


G O D Z I N K I Przeciw zarazie Morowey

H Y M N Do BOGA Wszechmogącego,
Sprawiedliwie dopuszczasz Boże na nas kary,
Bośmy grzechow rozlicznych dopełnili miary,
Ażebyś Duszy naszey zleczył grzechow rany.
Powietrzem w tym Krolestwie karzesz rożne stany,
My z płaczem wyznajemy wszyscy swoie winy,
Y grzeszyć nie będziemy iuż od tey Godziny.
Ty dla Syna Twoiego, y Matki honoru.
O Boże! Miasto nasze, zachoway od moru.

V. Pokaż nam Panie miłosierdzie Twoie.
R. Ponieważ Ty Panie słodki y Cichy, y wielkiego miłosierdzia wszystkim wzywaiącym Ciebie. Ps. 63
M O D L I T W A. Oycze Wszechmogący, weyźrzyi na zasługi niewinney Męki Syna Twoiego, a zmiłuy się nad nędznym stworzeniem Twoim, dla ktorego Jedynak Twoy Krew Nayświętszą swoię przelać raczył, kładę ia między zagniewanym Maiestatem Twoim, a rozlicznemi grzechami obciążonym ludem naszym, niewinną Mękę Syna Twoiego na ubłaganie sprawiedliwości Twoiey Boskiey, oddal morowe y woienne Plagi Twoie od nas ukochany Oycze […]"


Akt zawierzenia Polski i świata Sercu Jezusa i Niepokalanej

Abp Stanisław Gądecki zawierzył 25 marca ludzi żyjących w Polsce, w Europie i na całym świecie Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

 


 

PAPIEŻ FRANCISZEK:W tych dniach łączymy się z chorymi, rodzinami, z tymi, którzy cierpią z powodu pandemii koronawirusa. Pragnę dziś modlić się także za duszpasterzy, którzy powinni towarzyszyć ludowi Bożemu w tym kryzysie: niech Pan da im siły i umiejętności do wyboru najlepszych środków służących pomocy...". za: Vaticannews.va

 


 

AKTUALNOŚCI - ZAPROSZENIA

W środy i soboty o godz. 1730 modlimy się na Różańcu,

Koronkę do Miłosierdzia Bożego odprawiamy na rozpoczęcie czwartkowej Adoracji.

Parafialne wyjście do kina.
Zapisy na film Najświętsze Serce w zakrystii. Liczba miejsc ograniczona!

ODWOŁANE

Trasa ok. 40 km. Wyprawa nocą…

ZAWIESZONE

www.edk.org.pl

 


Caritas Archidiecezji Poznańskiej w tym roku obchodzi 30-tą rocznicę charytatywno-opiekuńczej działalności.

Z tej okazji Caritas organizuje koncert pt. „Zmartwychwstał”, który odbędzie się 13 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) o godz. 18.00 w Sali Ziemi w Poznaniu. Podczas koncertu wystąpią Gospel Joy, Mietek Szcześniak, Natalia Niemen i Mateusz Otręba, czyli Mate.O.

więcej: caritaspoznan.pl/koncert-zmartwychwst

Zakończono remont dachu nad kaplicą.

Koszt dotychczas wykonanych prac to 90.000,- zł.

Kolejny etape - pokrycie blachą miedzianą dachu na głównym kościele - koszt 290 tys. zł.

Wsparcie tej inwestycji stanowi taca z każdej pierwszej niedzieli miesiąca. Bożej Opatrzności i Drogim Parafianom zawierzamy to odważne przedsięwzięcie. Ufamy we wstawiennictwo Matki Najświętszej.   więcej »  

 

Przygotowujmy się na przybycie Maryi w kopii Obrazu Jasnogórskiego 13-14.06.2020

 

Modlitwa - zaproszenie

Matki Bożej w Ikonie Nawiedzenia

 

Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko! Prosimy, abyś przybyła - w świętym znaku Ikony Nawiedzenia - do naszej parafii. Czekamy na Ciebie, bo wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna.

Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę.

Kapłanom i osobom konsekrowanym wyproś odwagę w gorliwym wypełnianiu ich powołania. Obdarz Bożymi darami rodziny. Małżonków wspieraj w wiernym kroczeniu życiową drogą. Zaradzaj małżeńskim kryzysom. Lecz rodzinne rany. Złącz na nowo popękane więzi międzyludzkie.

Chorym przyjdź z pomocą, obdarz nadzieją zrozpaczonych, wątpiącym przynieś blask Prawdy, obojętnym uproś głębokie przejęcie się Bożą miłością, noszącym w sobie uraz do Kościoła wyproś ukojenie, a do tych, którzy od Boga i Kościoła odeszli, przyjdź z łaską opamiętania.

Wierzymy, Jasnogórska Pani, że wszystko możesz nam wyprosić u Syna. Popatrz więc z miłością na lud, który potrzebuje Twojego matczynego spojrzenia, niosącego błogosławieństwo Chrystusa. Obejmij swoim wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku. Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości.

Amen.

zobacz: Nawiedzenie M.Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej - galerie


RELACJE

W sobotę, 15. lutego 2020 w duchowej łączności ze Światowym Dniem Chorego, który przypada 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, odbyło się spotkanie chorych i starszych Parafian: o godz. 1000 Msza Św. z udzieleniem Sakr. Chorych, a po niej spotkanie w Domu Parafialnym.

więcej »
 

XVII JERYCHO RÓŻAŃCOWE

W niedzielę, 2 lutego, podczas Mszy św. o godz. 12.30 rozpoczęło się XVII Różańcowe Jerycho m. Poznania.

Towarzyszą mu słowa: Z Maryją w nowe czasy.

Nasza Parafia podjęła modlitwę w czwartek, przewodniczyła jej Wspólnota Żywego Różańca oraz Koło Przyjaciół Radia Maryja.

więcej »


W czwartek 27 lutego ulicami Poznania przeszła Droga Krzyżowa.

Fotoreportaż z Drogi Krzyżowej

Relacja TVP


25 LECIE POSŁUGI KS. PROBOSZCZA W SUCHYM LESIE

Jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Ps 127

  • Msza św.
zobacz zdjęcia »

galeria FB

  • Przy stole

zobacz zdjęcia »

 

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań