Aktualności »

Relacje

  • Jerycho Różańcowe

Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana –
przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego –
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna –
pokój światu daj.

Królowo ognisk rodzinnych
Dziewico, wzorze prostoty
Oblubienico cieśli
Królowo narodu naszego
Uciśnionych nadziejo
Światło łaknących prawdy

Pociecho ludu biednego
Pani wszelkiej radości
Matko tkliwego serca
Dziewico, Matko Chrystusa
Dziewico, Matko Kościoła
Dziewico, Matko ludzi

Matko, przez Syna nam dana
Matko, która nas słuchasz
Ty nas zawsze rozumiesz
Dziewico z nami idąca
Historii świata promieniu
Pośredniczko najlepsza

Matko ludzi bezdomnych
Matko prześladowanych
Matko ludzi wzgardzonych
Matko ludzi cierpiących
Matko z sercem przeszytym
U stóp krzyża stojąca

Maryjo w Cudy Wielmożna
Pani Poznania – módl się za nami!

  • O modlitwie

Zdrowaś Maryjo odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa Świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki; jest młotem, który go miażdży; jest uświęceniem duszy; radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu; rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.

Zdrowaś, Maryjo jest rosą niebieską, co sprawia, że dusza staje się płodna; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy.
św. Ludwik Grignion de Montfort

  • Raport misyjny

Minęły dwa lata od naszego pobytu w Etiopii, a pobytu na misjach w Afryce, uwzględniając pobyt na misji w RPA – już ponad cztery…

Tobiasz: cały czas moim głównym zadaniem jest pomoc w centrum zdrowia Bushulo na obrzeżach Awassy. Praca w klinice to różnorakie zadania… Udało nam się kupić sprzęt potrzebny do działania przychodni… Mogliśmy także odrestaurować stary generator prądu [przerwy w dostawie prądu są tu bowiem codziennością].

Adela: kontynuujemy zapoczątkowany latem kurs biblijny… Udało nam zwołać spotkanie rady parafialnej oraz ustalić program obchodów świąt i rekolekcji w najbliższych miesiącach dla całej parafii, ustalić komitety odpowiedzialne za poszczególne święta…
Udało się zorganizować dwudniowe obchody Niedzieli Misyjnej oraz święto naszego patrona – Daniela Comboniego… Wraz z siostrą i Tobiaszem odwiedzamy rodziny i planujemy comiesięczne spotkania dla małżeństw…

Dziękujemy, Drodzy, za Wasze nieustanne wsparcie – modlitewne, rzeczowe, za życzenia świąteczne i słodkie przesyłki. Już wkrótce, około maja, przyjedziemy do Polski – na wakacje lub na stałe… Tymczasem pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkiego dobrego!

  • O tęsknocie

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak zeschła ziemia łaknąca wody…
Z Psalmu 63

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań