Program Duszpasterski 2019-2022 » Program Duszpasterski 2017-2019 »

Program Duszpasterski 2016 -17

 

 

W Kościele, wraz z początkiem Adwentu, rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała na ten rok Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem: „Idźcie i głoście”.

 

Proponowany program jest czwartym, ostatnim rokiem realizacji cyklu: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.  Przez wiarę i chrzest do świadectwa”, prowadzącym przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. 
Celem podstawowym obecnego programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu [ ks. dr  Szymon Stułkowski]. Stąd tegoroczny program zwraca przede wszystkim uwagę na wezwanie do ewangelizacji.

 

W czwartym roku Programu podjęta zostaje tematyka skutków i owoców naszego zjednoczenia z Chrystusem w chwili chrztu świętego, ponieważ każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii.


Ostatni etap Programu duszpasterskiego będzie przeżywany  pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień, w których Maryja wzywała  do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca.

 

Wyzwaniem staje się także  ogłoszony przez KEP Rok Świętego Brata Alberta [25. 12. 2016 – 25.12.2017] w związku z 100. rocznicą śmierci tego Świętego. W kontekście tematu roku: »Idźcie i głoście« przykład św. Brata Alberta staje się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić [abp Stanisław Gądecki].

 

Bycie chrześcijaninem oznacza uczestniczenie w misji Chrystusa. Mamy iść i głosić, mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie. Na każdym etapie naszego życia i naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej mamy być Chrystusowi, mamy o Nim dawać świadectwo, by wszyscy, którzy uświadamiają sobie, że są ochrzczeni, że przyjęli dar Ducha Świętego, poczuli się misjonarzami [ks. abp Wiktor Skworc].

 

posłuchaj: