Program Duszpasterski 2019-2022 »

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2022

 

Świadome przeżywanie Eucharystii oraz odpowiednie świętowanie niedzieli – to główne założenia nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, który przyjęli biskupi obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Trzyletni program „Eucharystia daje życie” [tytuł roboczy: „Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”] będzie obowiązywał w latach 2019-2022.

 

Nowy program jest kontynuacją refleksji i praktycznych wskazań pastoralnych opartych na teologii sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w kluczu:

- chrzest

- bierzmowanie

- Eucharystia.

 

W pracach nad programem uwzględniono wskazania członków i konsultorów Komisji Duszpasterstwa KEP, a także dyrektorów Wydziałów Duszpasterstwa. Głównym punktem odniesienia są dokumenty papieskie – Jana Pawła II: Ecclesia de Eucharistia oraz Benedykta XVI: Sacramentum Caritatis.

Na trzy kolejne lata realizacji programu zostały wyznaczone tematy:

*Eucharystia – tajemnica wyznawana,

*Eucharystia – tajemnica celebrowana,

*Eucharystia – wezwanie do świętowania i apostolatu.

 

Celem programu jest pogłębienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej wpływu na rozwój życia chrześcijańskiego. Ma on także wzmocnić zaangażowanie osób duchownych i wiernych w przygotowanie i celebrację Eucharystii oraz ożywić chrześcijańską formację służby liturgicznej. Ponadto program ma pomóc w szerzeniu kultu eucharystycznego w parafii oraz motywować do chrześcijańskiego świętowania niedzieli, jako wartości kulturowo-społecznej i religijno-rodzinnej.

Na zakończenie trzyletniego programu mają odbyć się kongresy eucharystyczne na poziomie Kościołów lokalnych.

Program przygotowany został przez Komisję Duszpasterstwa pod kierunkiem przewodniczącego, abp. Wiktora Skworca, który mówił:

„Chodzi nam o to, abyśmy coraz bardziej zapraszali wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika; żeby przekazywać naszym wiernym prawdy wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia”.

 

Program: „Eucharystia daje życie”

  • Rok I, temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).
  • Rok II, temat: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32).
  • Rok III, temat:: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

Pierwszy rok będzie poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. „Chcemy pogłębić wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć, w co wierzymy – powiedział abp Skworc. Przyznał, że choć Msza św. stanowi tajemnicę wiary, to jednak rozum ludzki może coś o niej powiedzieć na podstawie źródeł biblijnych, a zwłaszcza Ewangelii według św. Jana. „Trzeba nam głębiej zrozumieć, że Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem” – podkreślił przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP.

Kolejny rok poświęcony będzie świętowaniu Eucharystii. „Chcemy mówić o Dniu Chrystusa jako Pierwszym Dniu Tygodnia, żeby był to dla chrześcijanina dzień święty, a więc poświęcony Panu Bogu. Trzeba, byśmy rozpoczynali cały tydzień naszej pracy zawodowej od spotkania z Chrystusem, byśmy czynili to bardziej świadomie, tak aby Jezus stał zarówno na początku naszego życia, jak i na jego końcu” – powiedział abp Skworc. Dodał, że Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego, przyjmujemy Ciało Chrystusa, by się z Nim w wieczności zjednoczyć.

 

 

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce pod hasłem „Eucharystia daje życie” rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.

Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań