Katecheza Uzupełniająca

Rozpoczynamy w Parafii cykl spotkań w ramach katechezy uzupełniającej. Na spotkania zapraszamy osoby dorosłe, które z różnych względów nie ukończyły katechizacji. Zapraszamy również tych, którzy pragną pogłębić czy odnowić swoją wiedzę katechetyczną. 

Jeśli ktoś nie przystąpił wcześniej do Bierzmowania, po zakończeniu cyklu spotkań, będzie mógł przystąpić do tego Sakramentu.

Ukończenie katechezy ponadpodstawowej jest także wymagane przy zawieraniu związku małżeńskiego.

Zgłoszenia - do  5.11.2022: Biuro Parafialne

tel. +48 61 812-52-91

email: proboszcz@parafiasuchylas.pl

Wstępny plan katechez:

Temat

Termin

 Kat

Historia Kościoła

 7.11.2022 A

Sakramenty Święte

21.11.2022 E

Pismo Święte

5.12.2022  M

Główne prawdy wiary

19.12.2022 Br

Rok liturgiczny

9.01.2023 Br

Modlitwa

23.01.2023 G
Przykazania Boże i Kościelne 13.02.2023 K

Zakończenie katechezy

marzec.2023  Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań