Katecheza Uzupełniająca

Rozpoczynamy w Parafii cykl spotkań w ramach katechezy uzupełniającej. Na spotkania zapraszamy osoby dorosłe, które z różnych względów nie ukończyły katechizacji. Zapraszamy również tych, którzy pragną pogłębić czy odnowić swoją wiedzę katechetyczną. 

Jeśli ktoś nie przystąpił wcześniej do Bierzmowania, po zakończeniu cyklu spotkań, będzie mógł przystąpić do tego Sakramentu.

Ukończenie katechezy ponadpodstawowej jest także wymagane przy zawieraniu związku małżeńskiego.

Termin: od listopada 2021 do maja 2022 r.

III poniedziałek miesiąca (w kwietniu IV) godz. 19:00.

Miejsce: sala w Domu Parafialnym

Zgłoszenia: Biuro Parafialne

tel. +48 61 812-52-91

email: proboszcz@parafiasuchylas.pl

Tematy i terminy katechez:

Temat

Termin

Historia Kościoła

15.11.2021

Pismo Święte

20.12.2021

Sakramenty Święte

17.01.2022

Główne prawdy wiary

21.02.2022

Rok liturgiczny

21.03.2022

Modlitwa

25.04.2022

Przykazania Boże i Kościelne

16.05.2022Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań