Program Duszpasterski 2014-2017 »

Program Duszpasterski 2016 -17


W Kościele, wraz z początkiem Adwentu, rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała na ten rok Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem: „Idźcie i głoście”.

 

Proponowany program jest czwartym, ostatnim rokiem realizacji cyklu: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.  Przez wiarę i chrzest do świadectwa”, prowadzącym przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa.
Celem podstawowym obecnego programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu
[ ks. dr  Szymon Stułkowski]. Stąd tegoroczny program zwraca przede wszystkim uwagę na wezwanie do ewangelizacji.

 

W czwartym roku Programu podjęta zostaje tematyka skutków i owoców naszego zjednoczenia z Chrystusem w chwili chrztu świętego, ponieważ każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii.


Ostatni etap Programu duszpasterskiego będzie przeżywany  pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień, w których Maryja wzywała  
do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca.

 

Wyzwaniem staje się także  ogłoszony przez KEP Rok Świętego Brata Alberta [25. 12. 2016 – 25.12.2017] w związku z 100. rocznicą śmierci tego Świętego. W kontekście tematu roku: »Idźcie i głoście« przykład św. Brata Alberta staje się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić [abp Stanisław Gądecki].

 

Bycie chrześcijaninem oznacza uczestniczenie w misji Chrystusa. Mamy iść i głosić, mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie. Na każdym etapie naszego życia i naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej mamy być Chrystusowi, mamy o Nim dawać świadectwo, by wszyscy, którzy uświadamiają sobie, że są ochrzczeni, że przyjęli dar Ducha Świętego, poczuli się misjonarzami [ks. abp Wiktor Skworc].

 

posłuchaj:

 

 

IDŹCIE I GŁOŚCIE

 

 

Jest to ostatni etap realizacji czteroletniego programu duszpasterskiego:

"Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa"

 

  • Przed nami rok owocowania, tegorocznym owocem zjednoczenia z Chrystusem w chrzcie świętym, ma być nasze apostolstwo.  
  • Chcemy, żeby ten rok pomógł nam na nowo zrozumieć, odkryć i zwiększyć gorliwość w dawaniu świadectwa.
  • Istotne jest, by najpierw wsłuchać się w Słowo Boże, żeby móc potem iść i głosić. Dlatego w tym roku szczególnie ważna będzie kwestia pochylenia się nad Pismem Świętym oraz praca duszpasterska związana z promowaniem duchowości biblijnej. Potem mając to słowo w sobie i żyjąc nim można samemu pójść i się nim dzielić.
    Ks. Szymon Stułkowski
  • Każdy, niezależnie od wieku i powołania może i powinien aktywnie włączać się w misję głoszenia Ewangelii.
    Ks. Andrzej Niwczyk
Tworzenie Stron Poznań Agencja Reklamowa Poznań